Aon: ‘Historische verschuiving naar premieregeling, maar korten is onvermijdelijk’

Nederland is van oudsher een DB-land. Het nieuwe pensioenakkoord verschuift de verhoudingen naar de beschikbare premieregeling en daar is Aon verheugd over. In een analyse op de hoofdlijnennotitie zegt Aon’s pensioendirecteur Frank Driessen zich wel zorgen te maken over de huidige tekorten bij de pensioenfondsen. De berekeningen gaan uit van een dekkingsgraad van 100 procent bij aanvang van het nieuwe contract.