Letselschade veroorzaakt door paard of hond, wat nu?

Letselschade veroorzaakt door paard of hond, wat nu?
Nina Hartlief zelf in actie te paard (fotograaf: YH Photoarts)

Ongevallen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een paard of hond. Schrijnende gevallen zijn het vaak, fysiek en emotioneel. Waar moet u in dergelijke situaties vooral rekening mee houden en wat kunt u het beste doen? Mr. Nina Hartlief, letselschade-expert bij Nostimos Lestelschadedeskundigen, licht dit graag toe aan de hand van jarenlange kennis en ervaring uit de praktijk.

“Personenschade veroorzaakt door dieren kan inderdaad leiden tot nare gevolgen. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de aansprakelijke partij en de onderlinge verstandhouding tussen beiden. Paardenliefhebbers bijvoorbeeld weten dat er ongelukken kunnen gebeuren met paarden en nemen letselschade vrij makkelijk voor lief, zonder deze op een ander te willen verhalen. Zij zijn hard voor zichzelf of voor hun kind. Na een ongeval rijden ze zodra het weer kan naar de manege en klimmen direct weer in het zadel.”

Geen verwijt

Volgens Nina Hartlief is terughoudendheid in het verhalen van schade veroorzaakt door een dier niet per se logisch. “Op een reisverzekering doe je immers ook een beroep als je een tas bent kwijtgeraakt. Stel: je breekt je arm bij de val van je paard en je kunt daardoor een aantal weken niet werken. Als je loon niet volledig wordt doorbetaald, heb je verlies van inkomsten."

"Wellicht heb je ook medische kosten gemaakt en kun je voor korte of langere tijd geen huishoudelijke taken uitvoeren. Dit is schade waarvoor je de bezitter van het paard aansprakelijk kunt stellen. Wat betreft de loyaliteit: het is goed om je te realiseren dat een aansprakelijkstelling geen verwijt naar de bezitter van het dier is. Het is alleen wel nodig om je schade te kunnen verhalen."

Juridisch getouwtrek

“Als blijkt dat een dierenbezitter niet verzekerd is en er gebeurt iets waarvoor hij als bezitter aansprakelijk is, dan zal hij de kosten uit eigen zak moeten betalen. Iemand kan dat accepteren, maar ook weigeren. In dat geval kan het een vervelend juridisch getouwtrek worden. Als je ervoor kiest de juridische strijd aan te gaan, dan moet je zeker zijn van je zaak. Je moet dan wel voldoende bewijs hebben om aan te kunnen tonen dat de schade is veroorzaakt door het dier van de ander."

"Als er getuigen zijn is het verstandig om hen te vragen een verklaring op te stellen. Ook foto’s van het dier en van de schade die veroorzaakt is, kunnen bijdragen aan een positief resultaat. Want als je de toedracht niet kunt bewijzen en de andere partij wordt niet aansprakelijk geacht, dan zijn de procedurekosten voor eigen rekening. In zo’n situatie wil niemand terechtkomen.”

Advies bij letselschade door dieren

“Veel mensen weten niet dat het misschien mogelijk is de schade (deels) te verhalen op de bezitter van het dier. Die onwetendheid kan verstrekkende gevolgen hebben voor het slachtoffer, want iets kleins kan uiteindelijk toch een lange of zelfs blijvende nasleep hebben. Daarom geven we graag wat tips mee als er een claim van letselschade door dieren ontstaat".

Haar tips:

  • Letselschade verhalen kan tot en met vijf jaar na dato ongeval, op voorwaarde dat men kan onderbouwen en bewijzen dat de schade direct verband houdt met het ongeval.
  • Benoem de schade en je letsel bij de bezitter. Laat weten dat je deze graag vergoed ziet. Informeer of de bezitter van het dier hiervoor verzekerd is en zo ja, of hij deze wil melden bij de verzekering.
  • Wees duidelijk over het feit dat een aansprakelijkstelling geen verwijt is, maar dat de bezitter wettelijk aansprakelijk is voor gedragingen van zijn dier.

    Auteur: Nina Hartlief, letselschadebehandelaar bij Nostimos Letschadedeskundigen vestiging Groningen.
  • Zorg voor medisch bewijs waarin wordt aangetoond welk letsel is ontstaan door het ongeval. Dit begint vaak met een bezoek aan de huisarts.
  • Ook als er sprake is van boosheid of verwijten: blijf altijd respectvol met elkaar omgaan en communiceer op een volwassen manier.
  • Wilt u op dit artikel reageren of meer weten over de landelijke werkwijze van Nostimos Letselschadedeskundigen? Bel dan 088 – 667 84 66 of stuur een e-mail naar contact@nostimos.nl.

    Dit artikel is gesponsord door Nostimos.