In beweging

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Kifid bijna 300 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. Cluster na cluster pakken we klacht voor klacht op. Zo zijn veel klachten over het hersteladvies inmiddels afgerond. En aan de clusters met klachten gericht tegen Achmea, Allianz, ABN Amro Levensverzekering en ASR wordt volop gewerkt. Datzelfde geldt voor klachten tegen ABN Amro Bank en Rabobank als tussenpersonen. Waar we bij consument en verzekeraar of verzekeringstussenpersoon ruimte zien voor bemiddeling, doen we dat. En met succes!