Eijffinger en Hoogduin pleiten voor andere rekenrente pensioenfondsen

Kortingen op de pensioenen zijn alleen afwendbaar als de rekenrente wordt aangepast. In het FD menen hoogleraren Sylvester Eijffinger en Lex Hoogduin dat er voldoende argumenten zijn om die rekenrente nog eens tegen het licht te houden. De kapitaalmarktrente is volgens hen niet meer marktconform en kan daarom geen basis zijn voor de rekenrente.