Wanbetaler met keukenbrand krijgt Reaal en rechter niet overtuigd

Reaal stelde veel in het werk om de premie van een inboedelverzekering te incasseren bij een vrouw die niet betaalde. Toen de verzekering al lang en breed was stopgezet, brak er brand uit in de keuken van de vrouw. Reaal weigerde betaling en de vrouw stapte naar de rechter. De automatische incasso’s zouden niet zijn uitgevoerd, post niet aangekomen en de niet nagekomen betalingsregeling was aangegaan met haar zus. De rechtbank achtte het ongeloofwaardig en stelde Reaal in het gelijk.