Aantal betalingsproblemen hypotheken neemt verder af

Bijna 80.000 huiseigenaren hadden begin oktober een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheekaflossing. Dat is ruim 7% minder dan een halfjaar geleden. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een verdere daling ligt in het verschiet.