‘De ultieme belofte van blockchain is de traceerbaarheid’

Volgens de Dutch Blockchain Coalition, een nationaal overkoepelend platform, is de potentie van blockchain enorm: van het versneld aanvragen van een hypotheek tot het eenvoudig verrekenen van energie. Steeds meer verzekeraars en pensioenuitvoerders zetten vol in op de nieuwe technologie. Hoe denken Sylvain de Crom, hoofd research & development bij herverzekeraar Aegon Blue Quare Re, en Hidde Terpoorten, blockchain lead bij APG, over de blockchain-belofte?