Tom de Swaan nieuwe voorzitter RvC ABN Amro

ABN Amro heeft vandaag bekend gemaakt dat de Raad van Commissarissen van ABN Amro Tom de Swaan voor benoeming als commissaris zal voordragen voor een periode van vier jaar. Zodra De Swaan door de Algemene Vergadering is benoemd, zal de Raad Van Commissarissen hem aanstellen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN Amro Group N.V. en van ABN Amro Bank N.V.