Tweede Kamer wil nog niet aan actieve transparantie

Er is geen Kamermeerderheid voor actieve transparantie op schadeprovisie. Een motie van oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks die de regering opriep deze transparantie op te nemen in de wet, werd dinsdagmiddag verworpen. Ook stemde de Kamer tegen een motie die vergelijkingssites moest verplichten eerlijk en open te zijn over de provisies die ze ontvangen. Een haalbaarheidsonderzoek naar een marktbrede vergelijking van onafhankelijk advies haalde het wel.
Delen:

Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), Bart Snels (GroenLinks) en Renske Leijten (SP) riepen minister Hoekstra vorige week in een motie op actieve transparantie bij schadeprovisie op te nemen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De bewindsman ontraadde die motie. Dinsdagmiddag werd die toch in stemming gebracht. De drie partijen kregen het deksel op de neus. De motie kreeg de steun van bijna de voltallige oppositie. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen, evenals de SGP.

Dat betekent niet dat actieve provisietransparantie op schade al definitief een snelle dood is gestorven. Minister Wopke Hoekstra van Financiën kondigde bij de evaluatie van het provisieverbod aan een nader onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van transparantie. Het onderwerp zal dan terugkeren op de agenda van de Kamer.

Transparantie vergelijkingssites

De motie werd ingediend bij de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Nijboer, Snels en Leijten riepen in een tweede motie bij die wet de regering op ervoor te zorgen dat vergelijkingssites transparant zijn over de provisies die zij ontvangen voor het afsluiten van verzekeringen. Zij vinden dat dat nu niet inzichtelijk is, terwijl deze websites wel veel invloed hebben op de keuzes van consumenten. Ook deze motie haalde het niet. Opnieuw stemden de vier coalitiepartijen plus de SGP tegen.

Vergelijking onafhankelijk advies

Twee andere moties bij de wet over de richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) haalden het wel. Jan Paternotte (D66) en Renske Leijten (SP) verzochten het kabinet om samen met de sector de haalbaarheid te onderzoeken van een marktbrede vergelijking als uitgangspunt voor onafhankelijk advies. Nederland maakt binnen de IDD gebruik van de lidstaatoptie om voor te schrijven wanneer sprake kan zijn van onafhankelijk advies. Volgens Paternotte en Leijten kan hier pas sprake van zijn als er een marktbrede vergelijking is gemaakt. De hele Kamer stemde voor dit voorstel. Dat betekent dat minister Hoekstra voor de zomer de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek moet presenteren.

Verzekeringen met beleggingscomponent

Leijten diende daarnaast een motie in die de regering opriep met toezichthouders en consumentenorganisaties te onderzoeken hoe risico’s van verzekeringen met een beleggingselement kunnen worden verkleind. Volgens het SP-Kamerlid is er bij sommige financiële instellingen sprake van structurele schendingen van de zorg- en informatieplicht. Ook vindt ze dat de manier waarop nu vastgesteld wordt of een verzekering met een beleggingscomponent passend is, risico’s in zich draagt. Alleen de VVD stemde tegen deze motie, die dus werd aangenomen.