nieuws

Univé moet waterschade aan sterrenkijker vergoeden

Schade 1304

De kantonrechter heeft Univé veroordeeld tot het betalen van ruim € 18.500 schadevergoeding aan een amateur-sterrenkijker die bij een flinke storm waterschade opliep aan zijn apparatuur. Volgens de verzekeraar was het dak waaronder zijn telescoop stond niet goed vergrendeld. De rechter vond echter dat de man voldoende maatregelen had genomen om schade te voorkomen.

Univé moet waterschade aan sterrenkijker vergoeden

De amateur-sterrenkijker heeft in zijn tuin een houten chalet met een beweegbaar dak. Zo kan hij zijn telescoop op de sterrenhemel richten. Het dak schuift op zes wielen en kan vergrendeld worden met een ketting. Twee houten keggen aan beide zijden van de wielen zorgen ervoor dat het dak geblokkeerd wordt.

Storm

In januari 2016 blijkt het dak niet stevig genoeg voor een flinke storm met snelheden tot 22 meter per seconde. Een dag later treft de echtgenote het dak van het chalet deels open aan. De apparatuur binnen is ernstig beschadigd doordat er water bij is gekomen. De man meldt de schade bij zijn Univé+ Regio Brandverzekering.

Roekeloosheid

Die weigert de schade te vergoeden. Volgens de schade-experts van Univé was er sprake van een storm waardoor “een niet vergrendeld schuifdak heeft kunnen openwaaien”. Er wordt geen schade aan de ketting gevonden die erop wijst dat het dak daadwerkelijk vergrendeld was. Univé vindt daarom dat er sprake is van opzet. In de polisvoorwaarden valt daar ook bewuste of onbewuste roekeloosheid onder.

De sterrenkijker schakelt een contra-expert in die constateert dat het onderzoek van Univé te veel gericht was op het schroefoog en de ketting, en niet op de keggen of de gevolgen van verschillende windsnelheden. Omdat de partijen er niet uitkomen, stapt de man naar de kantonrechter. Die oordeelt dat helemaal niet van belang is of de man het dak met ketting heeft vergrendeld. Dat doet er niet toe “nu vast is komen te staan dat het dak, indien gesloten, sowieso door de kracht van de storm open had kunnen waaien”.

Geen opzet

Het niet vergrendelen van het dak is volgens het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland niet te beschouwen als opzet. Daarvoor moet sprake zijn van “in ernstige mate tekortschieten in zorg ter voorkoming van schade”. Het plaatsen van de keggen vindt de rechter voldoende om calamiteiten te voorkomen. “Dat hij – misschien eenmalig- vergeten is het dak na afsluiting adequaat te vergrendelen, valt naar het oordeel van de kantonrechter dan ook meer in de categorie ‘nalatigheid of onvoorzichtigheid’ dan in die van ‘een ernstige mate tekortschieten in de zorg’.”

Dat betekent dat Univé geen beroep mag doen op de opzetclausule uit de voorwaarden. De verzekeraar moet de schade aan de sterrenkijkapparatuur – ruim € 18.500 – vergoeden.

Reageer op dit artikel