nieuws

Kifid: Verzekeraar hoeft genoten vakantiepret niet te vergoeden

Schade 3485

Kifid: Verzekeraar hoeft genoten vakantiepret niet te vergoeden

Een verzekerde die meende recht te hebben op ruim € 5.000 meer dan zijn reisverzekering wilde uitbetalen, vangt bot bij Kifid. De klant van Allianz Global Assistance wilde rechten ontlenen aan een uitleg van de annuleringsvoorwaarden op een externe website. Een uitleg die hij volgens de Geschillencommissie bovendien maar selectief had gelezen.

De klant met een doorlopende reis- en annuleringsverzekering bij Allianz Global Assistance is in mei 2017 met zijn vrouw op fietsvakantie in het buitenland. Na een val van de vrouw willen de twee de reis afbreken. Van de alarmcentrale van Allianz krijgen ze toestemming om hun dochter hen op te laten halen.

Maximale vergoeding

Een maand later maakt Allianz de balans op. De verzekeraar deelt mee een bedrag van € 3.465,97 te vergoeden. Dat bestaat uit twee keer € 1.500 voor de niet genoten dagen van de reis. Volgens de voorwaarden is dat de maximale vergoeding (per persoon) bij annuleren. De rest van het bedrag is voor de onkosten als benzine en het eten op de terugreis.

Advertentietekst

De consumenten in deze Kifid-klacht vinden dit echter niet genoeg. Ze menen aanspraak te kunnen maken op de hele reissom van € 8.100 plus de aanvullende onkosten voor de vervroegde terugreis. De klagers verwijzen daarbij naar een advertentietekst op de website Reisverzekeringskorting.nl. Daar staat onder het kopje ‘dekking annuleringsverzekering de volgende uitleg:

“Als je een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluit, loop je geen financiële risico indien je een geboekte vakantie moet annuleren of afbreken. Wordt de reis geannuleerd, dan krijg je de volledige reissom vergoed. Bij het afbreken van je vakantie worden de gemiste vakantiedagen vergoedt. Wil je nog meer zekerheid, sluit dan de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering af want die vergoedt de gehele reissom. Zelfs al is het de voorlaatste dag.”

Misleidend

De Allianz-klanten vinden dit misleidend en betogen dat ze jarenlang te hoge premies hebben betaald voor een product dat hen op het verkeerde been heeft gezet. Kifid is echter snel klaar met deze zaak. In de voorwaarden van de annuleringsverzekering staat duidelijk dat de maximale vergoeding per verzekerde per reis in geval van af- of onderbreking van de reis € 1.500,00 bedraagt, oordeelt de Geschillencommissie.

Selectief lezen

Het klachteninstituut verwijt de klagers bovendien dat ze selectief lezen. “Nog afgezien van het feit dat de advertentietekst niet van Verzekeraar afkomstig is en ook niet op de website van Verzekeraar is geplaatst, staat in dezelfde tekst bij de uitleg van de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering dat in geval van het af- of onderbreken van de reis de reissom vergoed wordt, tot het maximaal verzekerde bedrag. De door Consument bedoelde passage in de tekst dient dan ook in samenhang met de gegeven uitleg van de DubbelZeker Annuleringsverzekering te worden gelezen.”

“Voor zover Consument hierover vragen had, lag het op zijn weg zich hiervoor tot zijn assurantietussenpersoon te wenden. Van misleidende informatie van de kant van Verzekeraar is niet gebleken”, concludeert Kifid. Allianz Global Assistance heeft het juiste schadebedrag uitgekeerd, luidt het oordeel. De vordering van de klagers wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel