nieuws

‘Toekomstbestendige’ risicoklassenindeling inbraken vanaf 2019 enige leidraad

Schade 1732 PA

‘Toekomstbestendige’ risicoklassenindeling inbraken vanaf 2019 enige leidraad

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft deze maand de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI 2.0) gepubliceerd. Hiermee kan het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden worden vastgesteld. Tot het eind van het jaar blijven de oudere versies van het VRKI nog geldig, daarna geldt alleen de nieuwe leidraad.

Het VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen. Verzekeraars kunnen een certificaat eisen om zeker te zijn dat de beveiliging door een vakman is aangelegd. Het CCV beheert de risicoklassenindeling in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Toekomstbestendig

Het VRKI wordt sinds de jaren tachtig gebruikt en was volgens de gebruikers (verzekeraars, beveiligingsbedrijven, ondernemers en woningbezitters) toe aan een grondige update. Zo moest het instrument onder andere klaargemaakt worden voor toenemende cyberrisico’s. Afgelopen jaren zijn wel kleine dingen gewijzigd in het VRKI, maar in het document stonden ook nog veel verouderde voorschriften. Bovendien boden de teksten ruimte voor verschillende interpretaties, aldus de opstellers.

“Er komen allerlei nieuwe producten en technieken op de markt, en de mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld alarmering en cameratoezicht nemen toe. De VRKI moet natuurlijk goed aansluiten op deze ontwikkelingen. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars in 2015 de vraag opgeworpen hoe we het instrument toekomstbestendig kunnen maken, zodat het optimaal inspeelt op de ontwikkelingen en behoeften in de markt”, zegt Tanja Stoops, adviseur bij het CCV, in een bericht op de eigen site.

Attractiviteit

De grootste wijziging is dat het VRKI 2.0 is opgedeeld in twee delen. Deel A is de methode waarmee de risicoklasse bepaald wordt met daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen. Deel B moet inzicht geven in die beveiligingsmaatregelen. Bij deel A hoort ook een intakedocument. Eerder was de intake vormvrij, nu moeten met dit formulier de wensen van de huizenbezitter of pandeigenaar in kaart worden gebracht.

Volgens het CCV is het VRKI 2.0 teruggebracht tot de essentie. Met de nieuwe leidraad zouden beveiligers en installateurs gemakkelijker advies op maat kunnen geven. Wat niet veranderd is, is de systematiek. De inschaling van de risico’s gebeurt op vier niveaus, op basis van de attractiviteit van goederen. In deel A van de VRKI 2.0 is een inventarislijst opgenomen met goederen die Laag (bijvoorbeeld tuinplanten), Midden (kinderkleding in magazijn), Hoog (boten) of Zeer Hoog (smartphone) scoren op aantrekkelijkheid.

Groeidocument

Het vernieuwde VRKI 2.0 geldt vanaf 1 mei 2018. Tot 1 januari 2019 is er een overgangstermijn. De komende periode mogen ook oudere versies van het document nog gebruikt worden. Na die datum geldt alleen de nieuwe leidraad.

Het CCV noemt het VRKI een “groeidocument”.  De opzet maakt het makkelijker om de risicoklassenindeling in de toekomst aan te passen. “Op het gebied van bijvoorbeeld camerabewaking en inbraakdetectie wordt veel geïnnoveerd. Daarmee kunnen we in de VRKI 2.0 beter rekening houden”, aldus adviseur Stoops.

Reageer op dit artikel