nieuws

Beheerder aansprakelijk voor hennepschade bij verhuur koopwoning

Schade 5948

Het inschakelen van een beheerder bij tijdelijke verhuur van de eigen woning kan de aansprakelijkheid voor schade door de huurders aanzienlijk beperken. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in een zaak die een vrouw had aangespannen tegen een beheerder omdat haar woning bleek te zijn verhuurd aan een hennepkweker. Wel had de vrouw de beheerder meer ruimte moeten bieden om de schade zelf te herstellen.

Beheerder aansprakelijk voor hennepschade bij verhuur koopwoning

In januari 2015 biedt de vrouw haar woning in Rotterdam vanwege een verblijf in het buitenland te huur aan via beheerder Direct Woning, vanaf juni 2016 handelend onder de naam Rotterdam Huurwoning. De woning wordt vanaf februari 2015 voor de duur van 12 maanden verhuurd, waarbij de vrouw geldt als verhuurder en Direct Woning als beheerder.

Hennepkwekerij bij thuiskomst

Als de vrouw half december 2015 terugkeert en haar woning binnengaat, blijkt dat er in de woning een hennepkwekerij was gevestigd. De woning en de inboedel zijn zwaar beschadigd en er ligt ook nog een naheffing van ruim € 5.000 van netbeheerder Stedin voor afgenomen maar niet betaalde stroom in de periode dat de vrouw in het buitenland zat.

Onvoldoende gescreend

In totaal claimt de voormalige eigenaresse, het pand is inmiddels verkocht, bijna € 35.000 van de beheerder. Ze stelt dat deze de huurder voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst onvoldoende heeft gescreend en onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Contracten met nutsbedrijven

De beheerder brengt hier onder meer tegen in dat de verhuurder, “gelet op de snelheid waarmee zij de woning wilde verhuren, zelf het risico heeft aanvaard dat de huurder schade aan de woning zou toebrengen. Ook zou de vrouw er zelf voor hebben gekozen om de contracten met de nutsbedrijven op haar naam te laten een staan en een vast bedrag aan huur en voorzieningen overeen te komen.

Redelijk handelend vakgenoot

De rechtbank Rotterdam gaat daar in haar vonnis niet in mee en constateert dat de beheerder als opdrachtnemer niet heeft gehandeld “zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou doen”. Zo mocht volgens de rechter van de beheerder worden verwacht dat deze de potentiële huurder aan een onderzoek zou onderwerpen. Ook rekent de rechtbank de beheerder aan dat deze tussentijds maar één keer -in het begin- op huisbezoek is geweest bij de huurder. Dat de vrouw de woning snel wilde verhuren, ontslaat de beheerder volgens de rechtbank niet van zijn zorgplicht.

Herstel in eigen beheer

Wel heeft de vrouw de beheerder- ondanks herhaaldelijk aandringen van zijn kant, onvoldoende ruimte geboden om in eigen beheer tot herstel van de woning over te gaan. Aan schade aan het pand wordt daarom slechts € 8.000 toegewezen, de herstelkosten die de beheerder had ingeschat.

Nieuwwaarde inboedel

De inboedelschade wordt gematigd tot € 7.800. Weliswaar had het volgens de rechter op de weg van de beheerder gelegen om een inventarislijst op te maken, de vrouw heeft volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd waaruit haar inboedel bestond en wat de nieuwwaarde daarvan was.

Huur opslagruimte

De vordering van de extra stroomkosten wordt afgewezen omdat de vrouw hiertegen in beroep is gegaan en nog niet duidelijk is of ze de naheffing moet betalen. Ook de geclaimde vergoeding van de extra verblijfskosten en de huur van een opslagruimte wijst de rechter als onvoldoende onderbouwd van de hand.

Dit artikel is onderdeel van am: permanent actueel. Onderaan het artikel staan vragen die pa-abonnees kunnen beantwoorden. Het artikel inclusief resultaat wordt dan toegevoegd aan de persoonlijke toetsresultaten. Interesse om mee te doen aan am:permanent actueel? Klik hier voor meer informatie. 

Reageer op dit artikel