nieuws

NN: Maatregelen om resultaat bij schadebedrijf te verbeteren

Schade 3798

NN: Maatregelen om resultaat bij schadebedrijf te verbeteren

NN Group gaat maatregelen nemen om het resultaat bij het Nederlandse schadebedrijf te verbeteren. Dit heeft topman Lard Friese aangekondigd bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal. Over de aard van de maatregelen heeft Friese zich nog niet uitgelaten. 

Friese geeft aan dat er bij de resultaten van het schadebedrijf sprake is van ‘volatiliteit’. Er is sprake van een verbetering bij het segment Eigendom & Letselschade (P&C), maar daar tegenover staat een achteruitgang in het segment Arbeidsongeschiktheid & Ongevallen (D&A). “We voeren een aantal maatregelen door om de resultaten van het schadebedrijf structureel te verbeteren”, aldus Friese.

Hogere boekwinsten

De nettowinst steeg in het vierde kwartaal van € 148 miljoen naar €  700 miljoen , vooral door hogere boekwinsten op verkopen en herwaarderingen, en een beter operationeel resultaat. Over heel 2017 steeg de nettowinst met 77,5% tot € 2.110 miljoen.

Nederlands schadebedrijf

Voor het volledige verslagjaar steeg het operationeel resultaat uit lopende activiteiten naar € 1.586 miljoen, een stijging van 29,3% ten opzichte van 2016. De plus werd voornamelijk gerealiseerd door de bijdrage van Delta Lloyd en betere resultaten in de meeste segmenten, maar werd deels teniet gedaan door lagere resultaten bij het Nederlandse schadebedrijf.

Verlaging kosten

Wel slaagde de verzekeraar er vorig jaar in om haar kosten met € 133 mln te verlagen. Dit is in lijn met de doelstelling die voor de integratie van Delta Lloyd is neergelegd en die in 2020 moet leiden tot kosten die € 350 mln lager liggen.

De Solvency II  ratio komt ultimo 2017 uit op 199%.

Lees hier de visie van Nationale-Nederlanden CEO David Knibbe op de toekomst na de integratie van Delta Lloyd.

 

Reageer op dit artikel