nieuws

Examentraining (71): Zorgverzekeringen

Schade 1547

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Zorgverzekeringen.

Examentraining (71): Zorgverzekeringen

Casus
Een adviseur Wft Zorgverzekeringen heeft aan het einde van 2018 een afspraak met Wesley (29). Tijdens het gesprek vertelt Wesley dat hij halverwege het nieuwe jaar naar Valencia (Spanje) vertrekt om daar een jaar te studeren. Hij heeft alles al geregeld: van het verblijfsadres tot het studiemateriaal.

Om de studie te bekostigen, heeft Wesley flink gespaard. Omdat zijn ouders ook financieel bijspringen waar nodig, kan hij prima rondkomen en hoeft hij het hele jaar in Spanje niet te werken naast zijn studie. De gemiddelde nominale premie in 2018 bedraagt € 109,33. Dat is het exacte bedrag dat Wesley momenteel ook betaalt voor zijn zorgverzekering.

Vraag 1
Wesley vraagt zich af wat hij verder nog moet regelen met betrekking tot zijn zorgverzekering in Nederland. Wat is de meest juiste reactie van de adviseur?

a) “Normaal gesproken kun je als student je zorgverzekering in Nederland behouden tijdens een periode in het buitenland. Maar omdat er een leeftijdsgrens (30) geldt, moet je de eerste dag van de maand die volgt op je verjaardag een verzekering afsluiten in Spanje.”
b) “Omdat je voor een korte periode in een verdragsland (Spanje) gaat studeren zonder daarnaast te werken, kun je je zorgverzekering in Nederland behouden.”
c) “Omdat je niet meer in Nederland woonachtig bent, vervalt je verzekeringsplicht in Nederland. Je moet een zorgverzekering afsluiten in Spanje.”

Toetsterm:
3e.2: Klanten actief informeren gedurende de relatie. Verandering in de persoonlijke levenssfeer.

Vraag 2
Wesley vertelt de adviseur dat hij op het internet iets las over verzekeringskaarten. Hij vraagt zich nu af wat hij daarmee kan. Wat is de meest juiste reactie van de adviseur?

a) “Verzekeringskaarten zijn er voor zowel de zorgverzekering (het basispakket) als de aanvullende ziektekostenverzekering. Als je de verzekeringskaart raadpleegt, zie je in één oogopslag welke polisvoorwaarden van toepassing zijn bij de betreffende zorgverzekeraar. Op die manier kun je verzekeraars vergelijken.”
b) “Verzekeringskaarten zijn er voor de aanvullende ziektekostenverzekering. De zorgverzekering (het basispakket) is immers overal hetzelfde. Als je de verzekeringskaart raadpleegt, zie je in één oogopslag welke acceptatievoorwaarden van toepassing zijn bij de betreffende zorgverzekeraar.”
c) “Verzekeringskaarten zijn er voor zowel de zorgverzekering (het basispakket) als de aanvullende ziektekostenverzekering. Met de verzekeringskaart kan een zorgverzekeraar laten zien welke uitsluitingen bijvoorbeeld van toepassing zijn. Deze verzekeringskaarten zijn nog wel in ontwikkeling, dus we kunnen nog geen zorgverzekeraars vergelijken op deze manier.”

Toetsterm:
1a.7: De kandidaat kan de meest voorkomende relevante gedragscodes opsommen, o.m. Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars, de gedragscode goed zorgverzekeraarschap en de strekking ervan uitleggen.

Vraag 3
Tot slot vraagt Wesley zich nog af wat er gebeurt als hij zijn huidige zorgverzekering niet meer kan betalen. De adviseur vertelt hem over de Regeling wanbetalers, waar zijn huidige zorgverzekeraar bij is aangemeld. Vervolgens vertelt de adviseur over de ambtshalve verzekering waar dan een bestuursrechtelijke premie voor betaald moet worden. Hoeveel kan de bestuursrechtelijke premie minimaal en maximaal bedragen in het volgende kalenderjaar (2019)?

Ga ervan uit dat de gemiddelde nominale premie gelijk is gebleven voor 2019.

Minimale bestuursrechtelijke premie: …

Maximale bestuursrechtelijke premie: …

Toetsterm:
1a.2: De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een zorg- en ziektekostenverzekering.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel