nieuws

Verzekeraars: ‘Kabinet dweilt met de kraan open’

Schade 874

Verzekeraars: ‘Kabinet dweilt met de kraan open’

Het kabinet geeft een verkeerd signaal af door minder geld uit te geven aan de preventie van criminaliteit. De investeringen in politie en justitie zijn daarom weinig zinvol. Dweilen met de kraan open, noemen het Verbond van Verzekeraars en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het regeringsbeleid. Criminaliteitspreventie moet juist worden beloond, schrijven ze in het Nederlands Dagblad.

In een opiniestuk in het Nederlands Dagblad ageren directeuren Leo de Boer van het Verbond en Patrick van den Brink van het CCV tegen de kabinetsplannen rondom diefstalpreventie. Volgens hen wordt er in het regeerakkoord maar mondjesmaat gesproken over preventie als middel tegen criminaliteitsbeheersing.

Bezuinigingen

“Het nieuwe kabinet investeert fors in het politie- en justitieapparaat, en dat juichen wij zeer toe. Maar investeringen in preventie blijven in het regeerakkoord – afgezien van radicalisering – achterwege. Zo bezien is een investering dweilen met de kraan open”, aldus De Boer en Van den Brink. “Maar niet alleen wordt er niet in geïnvesteerd, bestaande investeringen worden ook nog eens afgebouwd.” Ze wijzen op de voorgenomen bezuinigingen op het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Paard achter de wagen

Volgens het CCV en het Verbond is dat een slechte zaak. Diefstal leidt jaarlijks tot honderden miljoenen euro’s schade. Per jaar zijn er volgens De Boer en Van den Brink tussen de 60.000 en 80.000 woninginbraken die leiden tot claims op woonhuisverzekeringen.

De twee wijzen erop dat preventie helpt het aantal claims en de schade terug te dringen. Het inbraakrisico neemt met 37% af als bij de keurmerken PKVW en KVO. Ook blijkt volgens hen uit onderzoek dat er 36% minder kans is op woningbrand bij woningen met een politiekeurmerk. Bezuinigen op deze middelen, is daarom een verkeerd signaal, aldus het Verbond en CCV. “Meer blauw op straat is prima, maar tegelijkertijd de achterdeur open laten staan is het paard achter de wagen spannen.”

Reageer op dit artikel