nieuws

Hoverboard: motorvoertuig en speelgoed tegelijk

Schade 3691

Hoverboard: motorvoertuig en speelgoed tegelijk

Een hoverboard is conform de wet een motorvoertuig. Dit betekent dat bij een schade veroorzaakt door een hoverboard het Waarborgfonds en artikel 185 WvW een rol kunnen spelen. Kansen en bedreigingen voor schadebehandelaars.

Een hoverboard is een door elektromotoren aangedreven eenpersoons transportmiddel. Het apparaat heeft geen stuur; sturen gebeurt door het verplaatsen van gewicht en het met de voeten manipuleren van de hoverboard.

Wettelijke aansprakelijkheid

Een hoverboard voldoet hiermee aan de in de Wegenverkeerswet omschreven definitie van een ‘motorrijtuig’. Valt de hoverboard daarmee dan tevens onder de (WAM) verplichting om dit voertuig te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid? Nee, de hoverboard is niet kentekenplichtig en (vanwege het ontbreken van een zitplaats en stuur) niet goedgekeurd voor gebruik op de weg. Dit betekent dat het verboden is om met een hoverboard te rijden op de voor het openbaar verkeer openstaande weg.

Juridische consequenties

Opvallend is dat leveranciers van hoverboards hun klanten veelal wijzen op de kans op een boete wanneer men de hoverboard gebruikt op de voor het openbaar verkeer openstaande weg. Beter zou zijn om de consumenten nadrukkelijk te wijzen op de mogelijke juridische consequenties van het gebruik van een hoverboard op de voor het openbaar verkeer openstaande weg en dan met name wanneer men tijdens het gebruik betrokken raakt bij een verkeersongeval. Het voertuig is immers niet (WAM) verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid.

Bovendien is een hoverboard in principe niet via een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verzekerd, omdat het gaat om schade door een motorvoertuig. Er zijn echter (AVP) verzekeraars die hier (voorlopig) een uitzondering op maken.

Waarborgfonds Motorverkeer

Maar wat nou als de hoverboard geen WAM- en ook geen AVP-dekking geniet? Dan betreft het een schade die veroorzaakt is door een onverzekerd motorrijtuig en dan kan de schadelijdende partij, mits aan de overige vereisten wordt voldaan, uiteindelijk een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

En ook hier blijft de vraag over de toepasbaarheid van artikel 185 WvW relevant, wanneer de bestuurder van een hoverboard een ongeval krijgt met een fietser of een voetganger. Zoals uitgebreid beargumenteerd is een hoverboard een motorrijtuig en genieten fietsers en voetgangers ook hier de verregaande beschermende werking van artikel 185 WvW.

Aanrijding auto en scootmobiel

Enkele jaren geleden (2014) vond een aanrijding plaats tussen een auto en een scootmobiel. De bestuurder van de scootmobiel stak ter hoogte van een fietsersoversteekplaats de weg over en werd aangereden door de automobilist. Daarbij raakte de bestuurder van de scootmobiel gewond. De bestuurder van de scootmobiel verklaarde dat de automobilist te hard reed en hoogst waarschijnlijk ook het rode verkeerslicht had genegeerd. De automobilist ontkende dit en diens verzekeraar wees de aansprakelijkheid af.

Hierdoor ontstond een lastige situatie voor de bestuurder van de scootmobiel die zich, gelet op de toedracht, in de ‘bewijspositie’ bevond. De belangenbehartiger van de bestuurder van de scootmobiel stuurde aan op de toepasbaarheid van artikel 185 WvW in het voordeel van zijn cliënt en startte daarvoor een procedure. De rechtbank en later in tweede instantie ook het Hof wezen de toepasbaarheid van artikel 185 WvW af.

Artikel 185 WvW

Dit betekent dus dat bij schades tussen een scootmobiel of een hoverboard en een fietser of voetganger anderzijds deze in veel gevallen een beroep kunnen doen op artikel 185 WvW en een claim kunnen indienen bij de desbetreffende WAM-of AVP verzekeraar of bij het Waarborgfonds.

Waar de scootmobiel meer is dan een veredelde rolstoel, is de hoverboard meer dan een modern stukje speelgoed. Gebruikers van dergelijke motorrijtuigen zouden zich meer bewust moeten zijn van c.q. zouden meer gewezen moeten worden op de juridische consequenties die het gebruik van deze voertuigen met zich kan brengen.

Lees hier meer over het arrest van Hof Den Bosch van 26 september 2017.

Auteur: Marc Diks, 112Schade

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

Reageer op dit artikel