nieuws

Advies: ‘Geen Europese standaardmodellen aansprakelijkheidsverzekeraars’

Schade 607

Volgens een conceptrapport van een parlementaire commissie van de EU komt er voor aansprakelijkheidsverzekeraars geen gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en geen vormvaste verklaring voor het schadeverleden. Daarvoor zijn de verschillen tussen lidstaten te groot, schrijft de rapporteur in het advies. Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten wel zo’n certificaat en verklaring verstrekken, maar mogen zelf de vorm kiezen.

Advies: ‘Geen Europese standaardmodellen aansprakelijkheidsverzekeraars’

Brussel is van plan met standaardcertificaten in de European services e-card de interne markt voor diensten te versterken. De parlementaire commissie Interne markt onder leiding van de Vlaamse politicus Anneleen van Bossuyt adviseert nu om van die standaardmodellen af te zien. Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten nog wel een verzekeringscertificaat opstellen en een verklaring van het schadeverleden, maar mogen zelf de vorm kiezen waarin ze die documenten gieten. In het certificaat staat bijvoorbeeld informatie over de duur, de verzekerde risico’s en mogelijke uitsluitingen.

Administratieve rompslomp

Volgens Van Bossuyt zijn de verschillen tussen Europese landen te groot om tot een betekenisvol certificaat te komen. Ook dreigt zo’n certificaat incompleet te zijn. Van Bossuyt komt met haar advies deels tegemoet aan kritiek van het Verbond van Verzekeraars en Europese zusterorganisaties. Die waren bang dat standaardmodellen zouden leiden tot administratieve rompslomp. De Europese Commissie wil verzekeraars ook verplichten bij de acceptatie en premieberekening rekening te houden met de verklaring over de claimhistorie. Van Bossuyt tornt daar niet aan in haar conceptrapport.

Strijdig met contractvrijheid

Het Verbond vindt het te ver gaan om de claimhistorie te betrekken bij acceptatiebeleid en premieberekening. Dit zou in strijd zijn met de contractsvrijheid van verzekeraars. Verzekeraars willen zelf bepalen of ze de claimhistorie meenemen bij hun risicoanalyse, schrijft het Verbond in een reactie.

Tot november kunnen er nog aanpassingen worden gedaan in het rapport van Van Bossuyt. In het voorjaar volgt een definitief advies. Vervolgens moet het Europees Parlement nog een plenair standpunt innemen.

Reageer op dit artikel