nieuws

Examentraining (62): zorgverzekeringen

Schade 1797

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module zorgverzekeringen.

Examentraining (62): zorgverzekeringen

Casus
Frank (24) is vrachtwagenchauffeur voor een supermarktketen. Hij woont sinds kort op zichzelf in een appartement in Gouda. Zijn zorgverzekering heeft hij afgesloten bij Verzekeraar A.

Betalingsproblemen
Frank betaalde in 2017 een nominale premie van € 110,- per maand (gelijk aan de gemiddelde nominale premie). Hij had geen aanvullende ziektekostenverzekering en betaalde de premie van januari 2017 niet. Ook elke daaropvolgende premies betaalde hij niet en hij gaf geen gehoor aan facturen of brieven. Verzekeraar A heeft bij Frank nu € 150,- aan incassokosten in rekening gebracht.

Bestuursrechtelijke premie
De eerste zes maanden van 2017 bedroeg de bestuursrechtelijke premie € 140,- per persoon per maand. Per 1 juli 2017 bedraagt de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers € 125,- per persoon per maand.

Vraag 1
Wat is de totale premieschuld (inclusief incassokosten) van Frank over het jaar 2017?
Vul twee cijfers achter de komma in.
Kom je uit op een geheel bedrag, vul dan twee nullen achter de komma in.
Antwoord:
€ …

Toetsterm:
2e.8 Berekenen wat de consequenties zijn van het niet verzekerd zijn en het niet betalen van de premie (inclusief wanbetalerstraject en bronheffing voor de zorgverzekering)

Vraag 2
Hoeveel bedraagt voor Frank de maximale bestuursrechtelijke premie, als deze maximaal wordt verhoogd in het volgend jaar (2018)?
Ga ervan uit dat de gemiddelde nominale premie gelijk is gebleven voor 2018.
Vul twee cijfers achter de komma in.
Kom je uit op een geheel bedrag, vul dan twee nullen achter de komma in.
Antwoord:
€ …

Toetsterm:
1a.6 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante wet- en regelgeving en richtlijnen opsommen, o.m. Zorgverzekeringswet, Besluit Zorgverzekering, Regeling Zorgverzekering.

Vraag 3
Met welke instantie krijgt Frank te maken nu hij een wanbetaler is?
A Het Zorginstituut Nederland.
B De Nederlandse Zorgautoriteit.
C Het Centraal Administratiekantoor.

Toetsterm:
1a.3 De kandidaat kan de rol van het Zorginstituut Nederland, de SKGZ, de NZa, het CAK en de Autoriteit Persoonsgegevens beschrijven.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel