nieuws

Vier routes om als verzekeraar te overleven

Schade 2728

Vier routes om als verzekeraar te overleven

Kleine allround verzekeraars hebben het grootste probleem om zelfstandig te kunnen overleven. Dit zegt Jan-Pieter van der Helm van adviesbureau IG & H in een interview met am: dat hij samen met collega Tim Tolboom gaf. Volgens Tolboom en Van der Helm zijn er vier routes die Nederlandse schadeverzekeraars kunnen bewandelen om te overleven: meespelen in het volumespel, specialisatie, verbreding of uittreding.

Volgens IG&H zal de krimp in de schademarkt zich nog verhevigen, zo stelt het bureau in een visiepaper op de Nederlandse schademarkt. IG&H voorziet een toenemende druk op de verzekeringspremie, en daarmee indirect op het marktvolume. Het bureau houdt rekening met een marktkrimp van ruim 20% in de komende 10 jaar.

Outsourcing à la Delta Lloyd

Outsourcing van het schadebedrijf, zoals Delta Lloyd deed richting Voogd & Voogd kan volgens Tolboom een oplossing zijn als dit kostenefficiënter is dan de bestaande situatie of beschikbare alternatieven. “Hierbij moet je goed onderzoeken in hoeverre dit past binnen je strategie en welke impact het heeft op de klantrelatie en op de kostenloading van de rest van het bedrijf. Doorgaans geldt hierbij dat je hier dan ook echt voor moet kiezen om te voorkomen dat je dubbele kosten in de keten blijft houden.”

Weinig ruime over voor volumespel

Het volumespel spelen, overnemen of fuseren dus, lijkt in huidige Nederlandse markt minder opportuun. Tolboom: “Met de overname van Delta Lloyd heb je grofweg twee partijen (NN-Delta Lloyd & Achmea) die gezamenlijk 40% van de markt in handen hebben. Met deze nieuwe marktverhoudingen is de vraag welke ruimte er voor de rest overblijft.” Van der Helm: “Daarnaast heb je nog de stevige positie van internationale verzekeraars op de Nederlandse markt. Na de overname van Vivat hebben internationale partijen vrijwel ongemerkt al 35% van de Nederlandse schademarkt in handen. Ook dit lijkt met onder andere de opkomst van de internationale ecosystemen en toenemende harmonisatie van de wetgeving alleen maar toe te nemen.”

Specialisatie en verbreding

Wel voorziet IG & H meer specialisatie. Tolboom: “Wij voorzien grosso modo dat er over tien jaar een veel duidelijker onderscheid zal zijn tussen schadeverzekeraars die zich richten op de particuliere markt en zij die zich richten op de zakelijke markt. Daarnaast blijft er een markt voor echte productspecialisten zoals TVM en DAS.
Verbreding is evenwel ook een optie. Volgens Van der Helm is daarvoor wel noodzakelijk een kanteling in hun denken maken. Niet langer schade als uitgangspunt, maar het voorkomen van schade. “Nu betaal je nog 20 euro per maand voor een verzekering waarvan 12 tot 14 euro op gaat aan kosten om de kans af te dekken dat jou iets overkomt. Maar als die verzekeraar een belangrijk deel van die 20 euro inzet om te voorkomen dat jou iets gebeurt, ben je een stuk blijer.”

Zelfstandig geen toekomst

Welke weg verzekeraars moeten kiezen om te overleven hangt volgens Van der Helm sterk af van de uitgangspositie. “Niet alle partijen zijn in staat het volumespel te spelen en ook niet voor alle partijen is het een optie om te specialiseren. Ik denk wel dat de kleine allround verzekeraars het grootste probleem hebben. De hamvraag is waar precies het break-evenpunt ligt waarboven je zelfstandig geen toekomst meer hebt. Gelet op alle hiervoor geschetste ontwikkelingen zal je snel keuzes moeten maken.”

Lees het complete interview met Jan-Pieter van der Helm en  Tim Tolboom in am:30 die aanstaande dinsdag verschijnt. 

 

Reageer op dit artikel