nieuws

Afhandeling letselschadezaken kan negen maanden sneller

Schade 2058

Afhandeling letselschadezaken kan negen maanden sneller

De doorlooptijd van het medische traject bij letselschadezaken kan met negen maanden worden ingekort. Dat blijkt uit onderzoek dat de universiteiten van Maastricht en Tilburg de afgelopen vijf jaar hebben verricht in opdracht van verzekeraar Achmea. De tijdsbesparing wordt bereikt door de inzet van één medisch adviseur die volledig onpartijdig opereert.

Bij letselschadezaken is het nu nog gebruikelijk om twee medisch adviseurs in te schakelen: één namens het slachtoffer en één namens de verzekeraar. Het inzetten van twee medisch adviseurs levert in de praktijk regelmatig discussie op. Dit leidt tot vertraging, hogere kosten en nogal eens tot teleurstelling bij slachtoffers.

Soortgelijke schadevergoedingen

Het onderzoek toont aan dat het benoemen van één neutrale medisch adviseur leidt tot een snellere afhandeling; zowel van het medische traject als van het gehele letselschadetraject. Slachtoffers bij wie één medisch adviseur betrokken is krijgen soortgelijke schadevergoedingen toegewezen als wanneer twee medisch adviseurs betrokken zijn. Verder ervaren slachtoffers een traject met een onpartijdige medisch adviseur even positief als een traject met een eigen medisch adviseur. Daarnaast pakt het traject met slechts één medisch adviseur goedkoper uit.

Doorbraak voor slachtoffers

Michiel Delfos, divisievoorzitter Schade & Inkomen bij Achmea: “Wij zien de uitkomsten als een innovatieve doorbraak voor letselslachtoffers. Daarom roepen wij verzekeraars en belangenbehartigers op om bij letselschade voortaan nog maar één medisch adviseur in te zetten.”

Reageer op dit artikel