nieuws

Eén sleutel voldoende om diefstal fiets aan te tonen

Schade 5175

Eén sleutel voldoende om diefstal fiets aan te tonen

King Verzekeringen uit Lemmer moet alsnog over de brug komen voor de schade van een fietsendiefstal. De gevolgmachtigd agent had eerder geweigerd om de diefstal te vergoeden omdat de eigenaresse slechts één fietssleutel wist te overhandigen. De Geschillencommissie van het Kifid wijst deze zienswijze  in dit geval echter van de hand. 

De vrouw had op 14 augustus 2015 haar net nieuwe fiets van € 849  verzekerd bij King Verzekeringen. Twee weken later wordt de fiets al gestolen. Volgens de lezing van de vrouw had ze de fiets op slot gezet en was ze vervolgens de sleutel verloren. Daarop had ze de fiets met een kettingslot extra vastgemaakt aan een hek. Toen ze de andere dag terugkwam, was het rijwiel toch verdwenen, waarop ze haar verzekering inriep.

Die weigert echter over te gaan tot een schadevergoeding en wijst daarbij naar de voorwaarden van de verzekering waarin staat dat de eigenaar van de fiets altijd twee fietssleutels moet kunnen overleggen of deze binnen drie dagen moeten laten bijmaken bij verlies of diefstal. King Verzekeringen stelt dat de vrouw na de diefstal van haar fiets maar een sleutel kon overleggen. Dat ze nadien, in het weekend, per mail melde dat ze een sleutel kwijt was, doet volgens King niet ter zake.

Volgens de Geschillencommissie gaat het in dit geval echter om een “medewerkingsvervalclausule” die pas in werking treedt als de belangen van de verzekeraar daadwerkelijk worden geschaad. “Zoals hiervoor overwogen moet het om een daadwerkelijk belang gaan. Consument heeft aangevoerd dat zij op een andere wijze dan door het overleggen van alle sleutels kan aantonen dat de fiets op slot stond. Zo zijn er getuigen en stond de fiets vast met een kettingslot aan een hek. Deze omstandigheid maakt het anders ten opzichte van het geval dat in zijn geheel niet kan worden aangetoond dat de fiets op slot stond  en dit is door Gevolmachtigde niet voldoende in ogenschouw genomen.” De geschillencommissie verwijst hier mee naar een andere, soortgelijke zaak waarbij King Verzekeringen een hoofdrol speelde en waarbij het bedrijf uit Lemmer wel gelijk kreeg van het klachteninstituut.

 

 

Reageer op dit artikel