nieuws

Verzekeringsklachten.nl klaagt verzekeraars aan

Schade 2112

Verzekeringsklachten.nl klaagt verzekeraars aan

De verzekerdenhelpdesk Verzekeringsklachten.nl heeft een klacht gedeponeerd bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. In de klacht wordt genoemd dat verzekeraars de goede naam van en het vertrouwen in de branche al jaren lang schade berokkenen, doordat zij de wet overtreden en daarnaast stelselmatig geen gevolg hebben gegeven aan aanbevelingen met betrekking tot contra-expertise.

Anton Rietveld, initiatiefnemer van Verzekeringsklachten.nl, haalt in de klacht het jaarverslag uit 2002 van het Kifid aan, waaruit blijkt dat de Ombudsman Verzekeringen verzekeraars voor het ongelijke krachtenveld bij het vaststellen van de schade waarschuwt: “Vaak is bepaald dat er niet meer kosten voor de contra-expertise worden vergoed, dan de kosten die voor de expertise in opdracht van de maatschappij in rekening zijn gebracht. Al in het jaarverslag over 1996 is geconcludeerd dat deze beperking met het principe van ‘equality of arms’ in strijd is. In een maatschappij met bewuste consumenten vind ik het dan ook een slechte ontwikkeling.”

Oorzaak
Rietveld noemt verder dat het Verbond van Verzekeraars en het Nivre zich schuldig maken aan misleiding door op hun websites onjuiste informatie aan verzekerden te verstrekken, door te suggereren dat de polisvoorwaarden vóór de wet gaan. Rietveld: “Het is bijzonder schijnheilig van het Verbond en het Nivre dat zij, als wij hen via Radar met de ongelijkheid confronteren, net doen alsof de oorzaak van de onduidelijkheid over dit onderwerp te wijten is aan het feit dat de consument niet volledig zou zijn voorgelicht, terwijl uit het jaarverslag van het Kifid blijkt dat zij de afgelopen 20 jaar zélf de oorzaak zijn. Nu zij beter weten en op dit punt de wet overtreden, is het criterium van hun eigen Tuchtraad, namelijk ‘een verzekeraar die tegen beter weten in tegenover een consument een in rechte redelijkerwijs onverdedigbaar standpunt inneemt, handelt op een manier die de goede naam van de bedrijfstak kan schaden’, op deze situatie voor 100% van toepassing.”

Goed recht
“Het indienen van een het aanklacht is het goed recht van Anton Rietveld. Wij gaan uiteraard serieus kijken naar de aanklacht”, laat Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond, aan amweb weten.

Het is niet de eerste keer dat Rietveld klaagt over de werkwijze van verzekeraars. Vorig jaar stelde hij de gebrekkige communicatie omtrent contra-expertise aan de kaak. Ook klaagde Rietveld bij de AFM over de volgens hem onwettige voorwaarden die schadeverzekeraars hanteren.

Reageer op dit artikel