nieuws

Stormschade gaat toenemen in Europa

Schade

Stormschade gaat toenemen in Europa

Europa staan de komende jaren grote schades te wachten als gevolg van zware stormen, zo voorspelt herverzekeraar Munich Re. In grote delen van het continent is het potentiële schadebedrag toegenomen, niet alleen door de toegenomen intensiteit van stormen, maar ook doordat dure gevels van gebouwen steeds kwetsbaarder worden voor hagelstormen.

Munich Re blikt in de publicatie Topics Geo terug op de natuurrampen die de wereld vorig jaar troffen en vooruit naar de gevolgen van onder meer klimaatveranderingen. De laatste jaren hebben zich in Europa een aantal schades van meer dan een miljard voorgedaan, vooral door hagel, windstoten en overstromingen. Duitsland kreeg in juli 2013 te maken met de kostbaarste storm sinds 1980: toen zorgden met name zware hagelbuien voor € 4,6 mld schade, waarvan € 3,5 mld was verzekerd.

Meer hagel, duurder materiaal
Dure constructiematerialen en complexe gevels leveren een grote bijdrage aan het toegenomen potentiële verlies door hagelstormen, aldus Munich Re. Uit recente onderzoeken blijkt daarnaast dat de intensiteit van zware (hagel)stormen in veel gebieden is toegenomen. Dat komt vooral doordat de lagere atmosfeer vochtiger wordt als gevolg van opwarmende oceanen.
Ondanks deze dreigende woorden is de schade door natuurrampen vorig jaar onder het langjarige gemiddelde gebleven: in totaal bedroeg de schade € 920 mld, terwijl dat de tien jaren ervoor gemiddeld € 166 mld was. Van de vastgestelde schade was 30% verzekerd. De aardbeving in Nepal in april zorgde met € 4,4 mld voor de grootste schadepost.

Nieuw model
Munich Re heeft een nieuw model ontwikkeld om historische schadegegevens te analyseren. “Daarmee kunnen we preciezer vaststellen van het schadebeperkende effect is van preventiemaatregelen en welke veranderingen er zijn op het gebied van het klimaat.” Op basis van de nieuwe methode signaleert Munich Re geen stijgende lijn in schade door natuurrampen in de afgelopen 35 jaar. “Maar de gegevens zijn vertroebeld door de economische ontwikkeling van China in de laatste jaren: overstromingsschades die in de jaren negentig in China plaatsvonden, zouden nu met een factor 20 groter zijn.” Anderzijds zijn preventiemaatregelen ook niet meegenomen in de berekeningen. “Die twee effecten vlakken elkaar uit”, aldus Munich Re. Uit de nieuwe analysemethode blijkt dat in Europa de schades door overstromingen de laatste jaren dankzij preventiemaatregelen niet zijn toegenomen.

Reageer op dit artikel