nieuws

Reaal pakt voorwaarden AOV aan

Schade

Reaal pakt voorwaarden AOV aan

Reaal heeft de voorwaarden voor zijn AOV’s onder handen genomen en op diverse punten aangepast, in het voordeel van de klant, stelt de verzekeraar. De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari van dit jaar.

De veranderingen betekenen bijvoorbeeld dat klanten nu een onafhankelijke second opinion kunnen aanvragen over de mate van arbeidsongeschiktheid of de periode van uitkering. “Verder gaat Reaal bij het bepalen van de mate van beroepsarbeidsongeschiktheid uit van de werkzaamheden die horen bij het beroep dat op de polis staat en zoals die gewoonlijk in dat beroep worden uitgevoerd. De verwijzingen naar aanpassingen in de werkzaamheden, taakverschuivingen en beschikbaarheid van werk verwijdert Reaal uit de omschrijving van beroepsarbeidsongeschiktheid”, schrijft de verzekeraar.

De wijzigingen gaan gelden voor de huidige Reaal AOV’s, dat zijn alle bestaande AOV’s die na 1 mei 2010 zijn afgesloten.

Reageer op dit artikel