nieuws

Donatus: “Geen hogere premie bij opvang vluchtelingen”

Schade

Donatus: “Geen hogere premie bij opvang vluchtelingen”

Kerkenverzekeraar Donatus vraagt geen hogere premie aan verzekerden als in een kerk vluchtelingen worden opgevangen. Ondanks dat dit een hoger risico met zich meebrengt. 

“Kerken zijn niet gebouwd voor de opvang van vluchtelingen, maar wij willen deze problematiek vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid positief benaderen”, aldus Donatus. De verzekeraar verhoogt de premie niet en ook de dekking wordt niet beperkt. “Als besloten is dat een kerk deze bestemming krijgt, moet een kerkbestuurder deze bestemmingswijziging wel direct melden aan Donatus.”

Specialist
Donatus laat vervolgens op eigen kosten een extern specialist de bijzondere risico’s in kaart brengen. “Hieruit komen adviezen en eisen op het gebied van preventie. Zowel ter bescherming van de vluchteling als het kerkgebouw. Wij dringen erop aan om de adviezen op te volgen.” Donatus stelt evenwel dat de eisen opgevolgd worden om verzekeringsdekking te behouden. Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen wellicht besproken worden met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) of andere organisaties die de vluchtelingen / asielzoekers helpen onder te brengen.

Reageer op dit artikel