nieuws

‘Jurist rechtsbijstandverzekeraar persoonlijk aansprakelijk bij wanprestatie’

Schade

‘Jurist rechtsbijstandverzekeraar persoonlijk aansprakelijk bij wanprestatie’

Juristen in dienst van rechtsbijstandverzekeraars zijn persoonlijk aansprakelijk bij wanprestatie. Tot die conclusie komt jurist Leendert de Jong in een bijdrage op LinkedIn naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad.

De Jong zegt een eenvoudig optelsommetje te maken. “Als die uitspraak geldt voor advocaten, waarom zou die dan niet gelden voor advocaten/juristen in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar dan wel een advocatenkantoor.” Volgens hem heeft de Hoge Raad gesteld dat advocaten persoonlijk door hun cliënt zijn aan te spreken op hun wanprestatie, hetzij bij juridische procedures dan wel bij onzorgvuldige advisering van de cliënt. “De Hoge Raad heeft de beroepsbeoefenaar persoonlijk – privé dus – aansprakelijk gehouden voor onzorgvuldige belangenbehartiging. Contract of geen contract met die advocaat: elke bemoeienis schept zware verplichtingen jegens de cliënt.” De Jong trekt die uitspraak nu door naar de juristen werkzaam bij rechtsbijstandverzekeraars. “Voor hen gelden immers (vrijwel) dezelfde beroepsregels.” Hij verwijst daarbij naar een uitspraak uit 2008.

Beetje
“Een ‘beetje’ rechtsbijstand verlenen, is ondenkbaar: wie zijn brood verdient met zich opwerpen als belangenbehartiger van juridische belangen, als ‘advocaat’ dus, zal aan de gedragsregels en zorgvuldigheidsnormen van de advocatuur hebben te voldoen”, aldus De Jong. Hij waarschuwt de juristen bij de rechtsbijstandverzekeraars zich niet te laten volproppen met werk. “Want wie door overbelasting onzorgvuldig adviseert – en daarmee dus een onrechtmatige daad pleegt – heeft geen regres op zijn werkgever als de cliënt hem rechtstreeks aanspreekt. Voor overbelasting dient u – net als een advocaat – dus zelf te waken.”

Non-issue
Rechtsbijstandverzekeraar Arag laat in een reactie weten zo’n situatie onwaarschijnlijk te achten. “Het is eigenlijk een non-issue. Mocht die situatie zich onverhoopt toch voordoen, dan staan wij pal voor onze mensen zoals we nu ook al doen. Wij zullen de medewerker dan met raad en daad bijstaan”, aldus een woordvoerder.

DAS laat weten de zaak anders te interpreteren dan De Jong. De rechtsbijstandverzekeraar vindt het geen uitgemaakte zaak dat rechtsbijstandjuristen onder dezelfde regelgeving vallen als ‘gewone’ advocaten. Mocht een jurist van DAS aansprakelijk gesteld worden voor een beroepsfout, zegt de verzekeraar zelf ook de eventuele schade te vergoeden.

Reageer op dit artikel