nieuws

Klimaatverandering kost verzekeraars steeds meer geld

Schade

Klimaatverandering kost verzekeraars steeds meer geld

Extreme weersgebeurtenissen die gerelateerd worden aan klimaatverandering, zorgen voor toenemende schade bij particulieren en bedrijven. De schade door die gebeurtenissen neemt toe, maar leidt vooralsnog niet tot hogere premies. Dat zeggen het Verbond van Verzekeraars en het Agrarisch Bureau van verzekeraar Interpolis in de Volkskrant.

Het afgelopen weekeinde liep de schade aan inboedel en opstal door extreme regenval en hagelbuien op tot tussen de € 5 mln en € 10 mln. De schade door blikseminslagen en hagelstenen is in de schattingen nog niet meegenomen. Zo hebben tuinders in ondermeer de Bommelwaard schade door zware hagelbuien in een kwetsbare periode waarin het fruit bijna klaar is om te worden geoogst. “We zien dit soort lokale weerscalamiteiten in aantal toenemen”, zegt Adrie Witlox, hoofd Agrarisch Bureau bij Interpolis. “Ook de schadebedragen stijgen, maar dat komt volgens ons vooral doordat de getroffen bedrijven ook steeds groter en kapitaalintensiever zijn.”

Intensiteit
Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars is niet zozeer de hoeveelheid neerslag als wel de intensiteit van de bui verantwoordelijk voor de omvang van de schade. De kans op zulke intensieve buien neemt volgens het KNMI toe bij de opwarming van het klimaat, zoals die zich nu al voordoet.

Toenemen
In alle klimaatscenario’s is de verwachting dat het aantal claims door particulieren met een inboedel- en opstalverzekering de komende eeuw sterk zal toenemen. In het zwartste scenario is de jaarlijkse regenschade in 2085 opgelopen van de huidige € 90 mln naar € 215 mln. De totale kosten van extreem weer zullen dan € 315 mln zijn inclusief hagel (nu € 175 mln). Schade door overstromingen zijn dan nog buiten beschouwing gelaten omdat die op de meeste polissen niet is gedekt.

Premie
Ondanks deze cijfers staan de premies van inboedel- en opstalverzekeringen vooralsnog niet onder druk omdat waterschade zorgt voor relatief kleine schadeposten. “Een verpeste parketvloer is van een andere orde dan een huis dat tot de bodem afbrandt. In het totaal van de schades gaat het om enkele procenten. Bovendien vindt klimaatverandering geleidelijk plaats”, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel