nieuws

‘Arbeidsongeschikte wordt kind van de rekening’

Schade

‘Arbeidsongeschikte wordt kind van de rekening’

Een groot aantal arbeidsongeschikten dreigt het kind van de rekening te worden. “Niemand voelt straks nog de financiële prikkel om hen te helpen bij hun re-integratie”, schrijft Leo Bil, directeur sociale zekerheid bij Acture in een artikel

De aanpassing van de financiering WGA per 1 januari 2017 houdt de gemoederen bezig. Gisteren reageerde het Verbond van Verzekeraars al met een statement dat zij in overleg zijn met minister Asscher “om deze voor alle partijgen ongewenste ontwikkeling te voorkomen”.

Actieve beslissing
Bil schrijft in zijn artikel dat een oplossing voor de problematiek mogelijk is. Volgens hem zit de crux in het feit dat de beslissing om terug te stappen richting het UWV een actieve beslissing van de werkgever moet zijn. Bil reikt vier stappen aan om dat voor elkaar te krijgen.

Financiële prikkels
In zijn ogen ligt het werkelijke probleem echter elders. “Het knelpunt is dus wel degelijk op te lossen en dat zal links- of rechtsom ook vast wel gebeuren. Maar het werkelijke probleem is dat de wetgever in zijn maatregelen telkens opnieuw stuurt met behulp van financiële prikkels die het in- en uitstapgedrag van de werkgever beïnvloeden. Eigenlijk zouden de maatregelen gericht moeten zijn op financiële prikkels die de re-integratie bevorderen. En dát doen de nu voorgestelde maatregelen ook na bovengenoemde reparatie beslist niet. Na 2017 kunnen werkgevers die eigenrisicodrager worden hun staartlasten achterlaten bij UWV, en de verwachting is dat velen dat zullen doen. Maar lasten achterlaten betekent arbeidsongeschikte (ex-) werknemers achterlaten. Zodra zij in het publieke bestel verdwijnen, vervalt voor de werkgever de prikkel om zich actief met hun re-integratie te bemoeien. Terwijl hij als enige in staat is banen met loonwaarde te creëren. Dat de huidige voorstellen de markt destabiliseren is ernstig, maar het hybride stelsel zal het vermoedelijk wel overleven. Veel erger is dat een groot aantal arbeidsongeschikten het kind van de rekening dreigt te worden. Straks voelt niemand nog een directe financiële prikkel om hen te helpen bij hun re-integratie. Wát een gemiste kans.”

Reageer op dit artikel