nieuws

AFM gaat in gesprek met Verzekeringsklachten.nl

Schade

AFM gaat in gesprek met Verzekeringsklachten.nl

AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven heeft Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl uitgenodigd voor een gesprek over de voorwaarden die verzekeraars stellen bij contra-expertise. Rietveld deed enige tijd geleden bij de AFM zijn beklag over de volgens hem onwettige voorwaarden die schadeverzekeraars hanteren.

Rietveld deed dit in een open ‘aangifte’ bij de AFM, waarin hij klaagde over de beperkingen die schadeverzekeraars in hun voorwaarden zouden opleggen wat betreft de vergoeding die verzekerden krijgen voor het inschakelen van een contra-expert. Volgens het platform voor klachten over verzekeringen wordt consumenten praktisch de mogelijkheid ontnomen om een eigen deskundige in te schakelen en bestaat er daardoor al jaren een ‘enorme rechtsongelijkheid’.

Het verhaal werd opgepikt door het CDA-Kamerlid Peter Oskam dat Kamervragen stelde over de polisvoorwaarden die schadeverzekeraars gebruiken. De AFM liet ten tijde van Rietvelds beklag weten dat de kwestie genuanceerd ligt: “Wij vinden in elk geval dat het klantbelang centraal dient te staan. Uit de onderzoeken die wij hebben gedaan komt naar voren dat verzekeraars in hun aansturing van schade-experts ook zeker veel aandacht besteden aan aspecten die van belang zijn voor het centraal stellen van het klantbelang. Toch is het voor de verzekeraars ook van belang om grip te houden op de kosten, uiteindelijk komen die kosten namelijk ook weer op het bordje terecht van (diezelfde en andere) klanten. Ook hier gaat het om klantbelang. Hiermee oordelen we dus niet over de systematiek die wordt toegepast, maar geven we wel aan dat een juiste balans belangrijk is.”

Rietveld deed ook een melding bij de AFM en als reactie daarop kreeg hij een mail van Van Vroonhoven. Zij bood haar excuses aan voor de vertraagde inhoudelijke reactie en stuurt een uitnodiging aan Rietveld om een afspraak te maken voor een inhoudelijk gesprek met de toezichthouders ‘om met elkaar nader van gedachten te wisselen over onze rol bij het toezicht op claimafhandeling door verzekeraars en over uw zienswijze daarop’. Rietveld laat aan am: weten op die uitnodiging aan te gaan.

Reageer op dit artikel