nieuws

Parkeren en manoeuvreren veroorzaken meeste autoschade

Schade

Parkeren en manoeuvreren veroorzaken meeste autoschade

Letselclaims

Het onderzoek toont verder aan dat een ongeluk, als gevolg van onzorgvuldig parkeren en manoeuvreren, in 4% van de gevallen resulteert in een letselclaim. Letselschade ontstaat vaak bij achteruitrijden. Voetgangers van 65 jaar en ouder werden hierbij, in tweederde van de gevallen, het zwaarst getroffen.

SUV’s
Bestelwagens en SUV’s zijn relatief vaak betrokken bij parkeer- en manoeuvreerongelukken. Bestuurders darvan zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% meer ongelukken dan bestuurders van kleinere auto’s. De toename van het aantal ongelukken wordt vooral toegeschreven aan het formaat van deze voertuigen. Die worden steeds groter en langer. Ook de continue verstedelijking veroorzaakt de toename van het aantal ongelukken. Streden zijn steeds dichter bevolkt waardoor verkeersdrukte en de kans op verkeersongelukken stijgt.

Parkeerhulpsystemen
Het onderzoek bevestigt dat het nut van de huidige parkeerhulpsystemen nog te beperkt is. Deze systemen houden vaak nog geen rekening met de zijkant van auto’s, waardoor bestuurders het gevaar over het hoofd zien. Bestuurders vertrouwen te veel op het parkeerhulpsysteem van hun auto waardoor zij niet adequaat reageren op onverwachte situaties. Sjoerd Laarberg, bestuursvoorzitter Allianz Nederland, heeft wel vertrouwen in de verdere innovatie van parkeerhulpsystemen en ander zogenaamde adaptieve systemen. Hij voorspelt dat de ontwikkeling van de zelfrijdende auto op termijn bijdraagt aan minder ongevallen en het verlagen van de schadelast.

 

Reageer op dit artikel