nieuws

Mutsaerts bedenkt polis speciaal voor curatoren

Schade

Adviseur en verzekeringsmakelaar voor de zakelijke markt Mutsaerts heeft een polis op de markt gebracht speciaal voor curatoren. Het gaat om een brandverzekering die kan worden afgesloten op naam van de boedel van een gefailleerde die de curator beheert.

Mutsaerts bedenkt polis speciaal voor curatoren

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor curatoren bestaat al, maar tot nu toe was het nog niet mogelijk om de opstal en inventaris van een failliete onderneming te verzekeren. Mutsaerts heeft dat nu mogelijk gemaakt met de CuratorenPolis. De polis is volgens het advieskantoor nodig omdat door het faillissement er vaak geen verzekeringspremies zijn betaald en er dus geen verzekeringen meer lopen, terwijl de waarde van de boedel bij een faillissement essentieel kan zijn.

Mutsaerts zegt dat verzekeraars het risico vaak niet willen dragen omdat er enkel tijdelijk premie-inkomsten zijn en er een hoog financieel en moreel risico aanhangt. Met de CuratorenPolis is het nu wel mogelijk. De opstal of inventaris van de gefailleerde wordt verzekerd en bij ‘leegstand of stilstand van het bedrijf’ wordt de dekking teruggebracht naar schade als gevolg van Brand, Ontploffing, Vliegtuig en Storm. Als er wordt doorgewerkt na faillissement is de dekking volledig. “Het is echt ingewikkeld geweest om dit voor elkaar te krijgen”, zegt Jurgen van Woensel van Mutsaerts. “Maar we merkten wel dat er een sterke behoefte was. Vaak lukte het wel om tijdelijk een verzekering te regelen, maar dat leverde een hoop problemen op.”

Het risico is ondergebracht bij drie in Nederland actieve verzekeraars. Welke drie dat zijn wil Van Woensel niet zeggen.

Reageer op dit artikel