nieuws

Bovemij boekt € 25 mln winst

Schade

Bovemij boekt € 25 mln winst

De Bovemij Verzekeringsgroep heeft in 2014 een resultaat voor belastingen van bijna € 25 mln (€ 24,9 mln) geboekt. Een prima resultaat, zegt de verzekeraar, al daalde de winst voor het tweede opeenvolgende jaar met ongeveer € 5 mln.

Bovemij wist de premieomzet met 5,5% te doen stijgen tot € 292,4 mln, maar ook de netto schadelast steeg, van 64% naar 68%. De grootste oorzaak daarvoor is volgens de verzekeringsgroep het gestegen aantal fietsdiefstallen, vooral die van E-bikes. Ook werd Bovemij in het eerste kwartaal van 2014 geconfronteerd met omvangrijke onderdelendiefstallen bij autobedrijven, maar door een intensieve samenwerking met de bedrijven werd verdere escalatie voorkomen.

Toekomst
Om toekomstbestendig te blijven werkt Bovemij aan een nieuwe strategie. De verzekeraar schrijft: “De bedrijven in de mobiliteitsbranche moeten mee en zijn alle op zoek naar hun toegevoegde waarde en positie in de keten. Dat geldt daarmee vanzelfsprekend ook voor de Bovemij Verzekeringsgroep. Stil zitten en afwachten is geen optie. Komend jaar gaan we dan ook aan de slag met onze hernieuwde strategie, waarbij de focus meer en meer zal komen te liggen op het in staat stellen van het netwerk van mobiliteitsbedrijven om de eindklant te kunnen bedienen met aansprekende producten en diensten.”

Reageer op dit artikel