nieuws

Reaal delft bij Kifid onderspit in zaak over aanmaningsbrief

Schade

Reaal delft bij Kifid onderspit in zaak over aanmaningsbrief

Een verzekeraar kan de dekking van een verzekering alleen schorsen, wanneer in een aanmaning ‘onmiskenbaar duidelijk’ is gewezen op de gevolgen van het niet tijdig betalen van de vervolgpremie. De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt in een recente uitspraak dat niet blijkt dat de aanmaningsbrief van Reaal aan deze eisen voldoet. Reaal verwijst in die brief voor de gevolgen van wanbetaling ‘naar de achterzijde’. Omdat de Commissie die bewuste achterzijde niet heeft ontvangen, beperkt de Commissie zich tot de voorzijde van de brief. Dat pakt voor Reaal niet goed uit: de klant in kwestie heeft volgens het Kifid recht op dekking.

De klant sluit op 17 september 2011 een WA-verzekering bij Reaal. In de voorwaarden staat dat wanneer betaling van de premie niet plaatsvindt uiterlijk op de veertiende dag nadat het verschuldigd is, de dekking wordt geschorst en niet eerder herleeft dan de dag waarop de betaling alsnog wordt ontvangen. Op 20 december 2011 stuurt Reaal de klant voor het eerst een aanmaningsbrief. “Wij wijzen u erop dat uw betaling voor 03-01-2012 op onze rekening dient te zijn bijgeschreven. Op de achterzijde van deze brief kunt u lezen wat de gevolgen zijn van het uitblijven van premiebetaling binnen de gestelde termijn.” Op 5 januari 2012 stuurt Reaal een tweede brief. “Wij wijzen u erop dat de risicodekking van uw verzekering met ingang van 01-12-2011 inmiddels is geschorst.” De klant voldoet de premie vervolgens op 16 februari 2012.

Veel brieven
Een hoop aanmaningsbrieven volgen en een hoop late betalingen. Ook op 31 juli 2012 gaat er weer een aanmaning naar de klant. Voor de gevolgen wordt weer verwezen naar de achterzijde van de brief. Op 1 augustus 2012 raakt de klant betrokken bij een aanrijding. Op 16 augustus 2012 stuurt Reaal weer een aanmaningsbrief. “Wij wijzen u erop dat de risicodekking van uw verzekering met ingang van 01-06-2012 inmiddels is geschorst.”

Niet aangekondigd
Volgens het overzicht van Reaal werden de premies van juni, juli en augustus betaald op 20 augustus 2012. De klant eist echter dekking onder de verzekering. Haar schade bestaat uit € 3.500 WA-schade en € 2.200 schade aan de eigen auto. Zij zegt dat de schorsing van de dekking niet is aangekondigd.

Alle achterstanden
Volgens Reaal zijn de premiebetalingen niet tijdig voldaan waardoor de dekking terecht met terugwerkende kracht werd geschorst. “Reaal heeft de betaalde premies toegekend aan de laatste openstaande maand, zodat de schorsing van de dekking pas kon worden opgeheven op het moment dat alle achterstanden voldaan waren.”

Wettelijk vereiste
De Geschillencommissie stelt dat een verzekering kan worden geschorst op grond van een schorsingsbepaling in de verzekeringsvoorwaarden. De wet vereist echter dat de gevolgen van het uitblijven van betaling worden vermeld. De Commissie: “Op 31 juli 2012 ontving de klant een aanmaningsbrief voor de premie van de maand juli. In deze aanmaningsbrief wordt weliswaar een termijn van 14 dagen voor betaling gegeven, maar er wordt niet gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling, anders dan dat dit op de achterzijde van de brief vermeld zou staan. De Commissie heeft de achterzijde van de brief niet ontvangen. Op basis van de thans overgelegde brief komt de Commissie tot het oordeel dat deze brief niet voldoet aan de eisen die de wet daarvoor stelt.”

Voor de aanrijding op 1 augustus 2012 bestaat dus dekking op de verzekering, aldus de Commissie.

Reageer op dit artikel