nieuws

Ruim 1,1 miljoen wisselden van zorgverzekeraar

Schade

Ruim 1,1 miljoen verzekerden stapte rondom de afgelopen jaarwisseling over naar een nieuwe verzekeraar. Dat zijn de definitieve overstapcijfers die informatiecentrum voor de zorg Vektis bekend heeft gemaakt. Het percentage overstappers stijgt ten opzichte van 2014.

Ruim 1,1 miljoen wisselden van zorgverzekeraar

Toen wisselden 6,5% van de verzekerden van verzekeraar, dit jaar gaat het om 6,8%. Twee jaar geleden was het aantal overstappers nog groter, toen wisselde 7,2% van zorgverzekeraar. In een eerdere schatting ging Vektis uit van een overstappercentage van opnieuw 6,5% voor dit jaar, maar omdat sommige verzekerden nog tot 1 februari wachten om een nieuwe verzekeraar te kiezen ging het getal nog iets omhoog. Independer schatte in dat het aantal overstappers dit jaar lager zou zijn dan vorig jaar.

Begin april komt Vektis met de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld, waarin dieper wordt ingegaan op het overstap- en keuzegedrag van de verzekerden.

Reageer op dit artikel