nieuws

Ruime verdubbeling vermogen zorgverzekeraars

Schade

Ondanks de stijgende kosten in de gezondheidszorg is het totale vermogen van de zorgverzekeraars tussen 2007 en 2013 ruim verdubbeld. In 2013 kwam het vermogen uit op ruim € 8 miljard. Dit was in 2007 iets meer dan € 4 miljard. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 was het gezamenlijk vermogen van de zorgverzekeraars tweeënhalf keer zo hoog als de eis van De Nederlandsche Bank (DNB). Wettelijk is vastgelegd dat zorgverzekeraars een eigen vermogen van minimaal 11% moeten aanhouden.
Zorgverzekeraars houden volgens het CBS grotere spaarpotten aan omdat zij het risico van hoger dan begrote zorgkosten steeds meer zelf moeten dragen. Voorheen werden zij daar achteraf door het Rijk voor gecompenseerd. Ook nemen de kosten toe die vanuit de basisverzekering moeten worden betaald.

De risico’s zijn voor zorgverzekeraars ook toegenomen door de hogere zorgkosten dan vroeger. Alleen vooraf ontvangen ze van het Rijk nog compensatie voor de eventuele hoge kosten. Ook worden vanaf volgend jaar de kosten voor de verpleging en de verzorging thuis uit de basisverzekering gehaald.

Als er daardoor in 2015 tekorten ontstaan, worden zorgverzekeraars daarvoor gecompenseerd, aldus het CBS. Vanaf 2016 komt dat risico bij de zorgverzekeraars zelf te liggen.

Zorgpremie
Het bedrag dat verzekerden jaarlijks aan zorgpremie afdragen, is gestegen van gemiddeld € 950 in 2006 naar ruim € 1.300. Volgend jaar gaan de zorgpremies wel weer omhoog, na een lichte daling in 2014.

De inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage is nog sterker gestegen. Waar werkgevers in 2006 gemiddeld bijna € 1.250 per jaar betaalden, lag dat bedrag vorig jaar op ruim € 1.900.

In totaal haalden zorgverzekeraars vorig jaar € 35,5 miljard aan premies binnen. Daar stond ruim € 33 miljard aan vergoedingen tegenover.

Reageer op dit artikel