nieuws

VNAB brengt met Erasmus Academie leergang Coassurantie

Schade

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) gaat in samenwerking met de Erasmus Academie een leergang Coassurantie en Verzekering geven. “De unieke leergang, de enige in haar soort, belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen”, schrijft de VNAB.

VNAB brengt met Erasmus Academie leergang Coassurantie

De vereniging heeft de leergang ontwikkeld in samenwerking met hoogleraar verzekeringsrecht Mop van Tiggele-van der Velde. Het gaat om in totaal zeven bijeenkomsten waarin ‘gezaghebbende experts uit het verzekeringsdomein vanuit de praktische insteek de juridische achtergronden van de verzekeringsovereeenkomst in de coassurantiepraktijk presenteren’. De deelnemers moeten een drietal gezamenlijke opdrachten uitvoeren en worden aan het einde van de leergang getoetst via een mondeling examen.

Wie dat examen met succes afrondt krijgt een certificaat van deelname, afgegeven door de Erasmus Academie. Het is de bedoeling dat de leergang op 5 maart 2015 van start gaat. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 50 uur en de kosten van de opleiding liggen rond de € 4.000. Geïnteresseerden kunnen hier vrijblijvend hun interesse kenbaar maken.

Reageer op dit artikel