nieuws

September is duurste ‘brandmaand’

Schade

September is de maand waarin de hoogste gemiddelde schade per brand wordt genoteerd, blijkt uit cijfers van schadespecialist CED uit de periode juli 2012 – juni 2014. De kans op een woningbrand is het grootst in Zuid-Holland, waar 24% van de branden in Nederland plaatsvinden. Inwoners van Drenthe, Friesland en Zeeland hebben minder te vrezen.

September is duurste ‘brandmaand’

Waar de kans op een brand in Zuid-Holland het hoogst is, blijkt de gemiddelde schadelast aan de inboedel na een brand in Noord-Brabant het hoogste te liggen met € 2.850. De top drie wordt gecompleteerd door Utrecht (€ 2.300) en Zuid-Holland (€ 2.100). De meeste branden vinden plaats in de wintermaanden, met januari als ‘hoogtepunt’, omdat in deze maand de schades van oud en nieuw worden gemeld. In januari vindt 14% van de branden plaats, gevolgd door december en februari, met beiden 11%.

September
Maar de wintermaanden zorgen niet voor de grootste schade aan de inboedel. September bleek de duurste ‘brandmaand’ met een gemiddelde inboedelschade van € 2.675. November (€ 2.570) en augustus (€ 2.390) zijn na september de duurste maanden. Volgens CED blijkt dat de meeste brandschades ontstaan door de tv op stand-by te laten staan, de vlam in de pan, te roken in bed en brandbaar (decoratie)materiaal in de buurt van brandende kaarsen te hangen.

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de kans op brand flink hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen. De Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars toont aan dat de kans 1 op 65 is dat je in Nederland thuis een brand meemaakt. Een stuk hoger dan tot nu toe aangenomen omdat alle woningbranden zijn meegeteld en niet alleen die branden waarvoor de brandweer moest uitrukken.

De cijfers zijn onderdeel van de Schadebarometer, een co-creatie van am en schadespecialist CED. De Schadebarometer verschijnt in am:6 dat vandaag op de deurmat valt. Let op: in de papieren oplage staat niet vermeld dat de cijfers inboedelschade betreffen. Dit is wel het geval.

Reageer op dit artikel