nieuws

Zorgverzekeraars bezorgd over invoering hervormingen

Schade

Zorgverzekeraars Nederland roept de politiek op om rekening te houden met de tijd die nodig is voor een verantwoorde invoering van de hervormingen in het zorgstelsel per 1 januari 2015. De zorgverzekeraars zijn bezorgd over de krappe voorbereidingstijd, terwijl de parlementaire behandeling nog gaande is, meldt Zorgverzekeraars Nederland in reactie op de begroting en de Miljoenennota.

Zorgverzekeraars bezorgd over invoering hervormingen

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): “Zorgverzekeraars zullen alles op alles zetten om desondanks de continuïteit van zorg te waarborgen, want de zorg voor veelal kwetsbare mensen mag niet in het gedrang komen.”

De veranderingen in de zorg gaan volgens Rouvoet gepaard met forse bezuinigingen vanuit de overheid. “En dat zullen de mensen gaan merken”. De hervorming van de langdurige zorg is de “grootste verandering in ons zorgstelsel sinds 2006, toen de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd,” stelt Rouvoet.

Uitgaven
De uitgaven over 2014 zijn naar de huidige inschatting van VWS € 1,4 miljard lager dan begroot. Hiermee draagt de zorg voor het eerst sinds mensenheugenis bij aan het oplossen van problemen op de rijksbegroting, in plaats van omgekeerd, meldt ZN.
“Dat is de verdienste van alle partijen”, zegt Rouvoet. “De Hoofdlijnenakkoorden met minister Schippers voor de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de eerste lijn vormen de basis van onze gezamenlijke inzet. En de zorgverzekeraars hebben opnieuw door scherp in te kopen, met name bij genees- en hulpmiddelen, forse besparingen weten te realiseren. Overigens voeg ik daar nadrukkelijk aan toe: er is niet bezuinigd op de zorg, het gaat in de zorg nog steeds om ‘minder meer’”.

Wijzigingen per januari 2015

Het kabinet heeft de verhoging van het eigen risico beperkt tot € 15 (naar € 375 euro in 2015).
Voor 2015 raamt het ministerie van VWS de nominale zorgpremie op € 1.211 per jaar, een verhoging van iets minder dan € 10 euro per maand. In november maken de zorgverzekeraars de daadwerkelijke premie bekend.
De zorgtoeslag gaat in 2015 omhoog, maar wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt.
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering van gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers daalt van 5,4 naar 4,85%.
De wijkverpleging wordt vanaf 2015 betaald door de zorgverzekeraars en valt niet onder het eigen risico.
De eigen betalingen voor verpleging en verzorging komen te vervallen.

Lees hier het volledige overzicht met de veranderingen.

Foto: Gerard Til

Reageer op dit artikel