nieuws

ZN en Consumentenbond willen samenwerken aan zorgkwaliteit

Schade

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, en Pieter Hasekamp, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in een gesprek samen onderstreept dat er harder moet worden gewerkt aan de zorgkwaliteit. De heren spraken elkaar in het kader van de ZN Dialoog.

ZN en Consumentenbond willen samenwerken aan zorgkwaliteit

Combée ziet een gezamenlijke uitdaging voor de belangenvereniging en ZN om de zorgkwaliteit inzichtelijk te maken. Combée: “Hierin zie ik de zorgverzekeraars ook als bondgenoten. We zijn erg ontevreden over de vorderingen die tot nu toe worden gemaakt in het inzichtelijk maken van die kwaliteit.” Ook Hasekamp erkent dat die kwaliteit soms tekortschiet: “Er zijn wel stappen gezet en zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties trekken daarin samen op. Maar we hebben te lang door gepolderd met zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren.”

Dat is ten koste gegaan van de verzekerde, volgens Combée. “Die weet nog steeds niet wie hij moet vertrouwen om te vragen naar welke zorgaanbieder hij het best toe kan gaan en is ook nog terughoudend om dit aan zijn zorgverzekeraar te vragen.”

Premieverhoging
Combée en Hasekamp gingen ook in conclaaf over de premieverhoging van een tientje per maand voor de zorgverzekering in het komende jaar. De directeur van de Consumentenbond toonde zich daar kritisch over. “De aanzienlijke kostenbesparingen die de zorgverzekeraars hebben bereikt en de vermogenspositie die ze hebben, moeten zich vertalen in premieverlaging voor de verzekerden. Dit jaar reageerden de zorgverzekeraars hier in hun eerste reacties positief op, dus nu willen we zien dat ze ook echt hard gaan concurreren om de gunsten van hun klanten.”

Volgens Hasekamp zijn zorgverzekeraars wel bezig om de verzekerden mee te laten delen in de besparingen. “Daar is ook ruimte voor, want hoewel een aantal mensen nog steeds blijft roepen dat het stelsel niet werkt, beginnen we juist nu de vruchten ervan te plukken. De discussie gaat echter wel nog steeds over de vraag hoeveel geld zorgverzekeraars in reserve moeten houden. Toen dit stelsel in 2006 van start ging, was de solvabiliteitseis 8% en met de nieuwe Europese regels zal die ongeveer 16% zijn. De risico’s worden ook groter voor de zorgverzekeraars nu de overheid aan de achterzijde minder compenseert door de ex-post verevening af te schaffen. Iedere zorgverzekeraar maakt op basis daarvan zijn eigen risico-inschatting. Maar voor de verzekerden willen ze liefst een consistent premiebeleid.”

Reageer op dit artikel