nieuws

Aon wil verbod op gelegenheidscollectiviteiten

Schade

Als het aan Aon ligt komt er een verbod op gelegenheidscollectiviteiten om verzuimkosten betaalbaar te houden. De lage premies van die collectiviteiten zijn volgens Aon oneerlijke concurrentie voor het duurdere zorgcollectief van de werkgever.

Aon wil verbod op gelegenheidscollectiviteiten

“In de praktijk kunnen werknemers vaak kiezen uit verschillende collectiviteiten”, schrijft Aon. “Voorbeelden van gelegenheidscollectiviteiten zijn sportverenigingen en buurtsupers die een zorgcollectief aanbieden. Werknemers letten bij de keuze voor een collectief vooral op de premie en gaan minder vaak voor de kwaliteit en toegevoegde waarde van een werkgeversverzekering. Dat hindert werkgevers bij het beheersen van de verzuimkosten.”

Oneerlijke concurrentie
Aon spreekt van oneerlijke concurrentie, omdat werkgevers de helft van de ziektekosten betalen. “Ter illustratie wijst Aon op de Zorgverzekeringswet, waar in 2015 ruim € 43 miljard voor nodig is. De helft van dat bedrag moet worden opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, die voor het grootste deel door werkgevers wordt betaald.” De daling van de werkgeversbijdrage van 7,5% naar 6,95% is niets meer dan een ‘tijdelijk gelukje’, zegt Aon.

Volgens Daniël Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon, hoeft een verbod op gelegenheidscollectiviteiten niet automatisch te betekenen dat Nederlanders zich niet meer collectief kunnen verzekeren. “Echte belangenbehartigers zoals patiëntenverenigingen of gemeentelijke sociale diensten kunnen, net als werkgevers, een zorgcollectief sluiten waarbij met de zorgverzekeraar maatwerkafspraken worden gemaakt voor gerichte inzet van preventieve en curatieve zorg.”

Reageer op dit artikel