nieuws

Nog veel ruimte bij ondernemers voor AOV

Schade

Ruim 4 op de 10 ondernemers hebben niet of nauwelijks maatregelen getroffen tegen arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat verzekeraar Univé heeft verricht. Ook tegen de verzuimkosten van werknemers blijken de ondernemers onvoldoende verzekerd.

Nog veel ruimte bij ondernemers voor AOV

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder zo’n 350 ondernemers, komt het beeld naar voren dat een grote groep onvoldoende of niet verzekerd is tegen hun eigen arbeidsongeschiktheid. Dit geldt voor 43% van de respondenten. Voor de creatieve industrie is dit zelfs 50%, in de zakelijke dienstverlening 49% en de bouw 47%.

Verder is bijna een derde van deze ondernemers niet in staat de arbeidsongeschiktheid van medewerkers op te vangen. Opnieuw scoren creatieve dienstverleners zeer hoog en heeft bijna de helft van de bouwondernemers onvoldoende maatregelen getroffen.

Zelfstandig ondernemers zijn bovendien lang niet altijd op de hoogte van de kosten die het gevolg kunnen zijn van verzuim van werknemers. “In 2013 was het gemiddelde ziekteverzuim 3,8%. Kosten door verzuim kunnen aardig oplopen, denk aan vervangend personeel en het doorbetalen van zieke werknemers”, aldus Marcel Spronk, directeur Schade bij Univé.

“Een zelfstandig ondernemer die zich niet tegen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd, loopt grote risico’s. Stel, je bent een zelfstandig ondernemer van 30 jaar en verdient op jaarbasis 30.000 euro. Ten gevolge van een dwarslaesie kun je tot je pensioen niet meer werken. Dan heb je een grote financiële buffer nodig om de vaste lasten te betalen. Uitgaande van 37 werkjaren tot het pensioen, komt dat neer op 1.110.000 euro”, zegt Spronk. “Dat zullen weinig ondernemers op hun spaarrekening hebben staan.”

Financiële reserves 
Veel ondernemers zijn niet of onvoldoende verzekerd omdat zij bijvoorbeeld een werkende partner hebben, niet verwachten ziek te worden of in het bezit zijn van een spaarpotje. Als een onverzekerde ondernemer arbeidsongeschikt raakt, zijn zulke reserves echter al snel uitgeput, aldus Spronk. Desondanks besluiten veel ondernemers zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, omdat zij verwachten dat de kosten te hoog zijn.

Spronk denkt dat er nog veel uit te leggen is.

Reageer op dit artikel