nieuws

Expertisebureaus nemen initiatief tot onderzoeksinstituut voor belang verzekerde

Schade

Met Troostwijk Expertises, Von Reth Expertise en Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten als initiatiefnemer is het Nederlands Onderzoeks Instituut (NLOI) opgericht. Het instituut is de eerste instantie in Nederland die schadeonderzoek verricht in opdracht van de verzekerden.

Expertisebureaus nemen initiatief tot onderzoeksinstituut voor belang verzekerde

Oprichter van het NLOI is Jaap Terhenne (foto), die eerder werkte bij Nationale-Nederlanden, CED en intermediair Zicht. Hij vertelt in gesprek met am dat het onderzoek tot nu toe verricht wordt bij grote schades vaak te beperkt is. Terhenne: “Het onderzoek wordt vaak vanuit een vrij beperkt perspectief uitgevoerd. In onze ogen moet er voor de verzekerde een breder onderzoek worden gedaan. De belangen zijn groot en het belang van de verzekerde moet centraal staan.”

Evenwicht
Volgens Terhenne ontbreekt het evenwicht tussen de verzekeraar en de verzekerde op het gebied van onderzoek. “Waar bij de expertise zowel de verzekerde als de verzekeraar een contra-expert in kan schakelen, is dat evenwicht op het gebied van onderzoek weg.” Dat wordt onderschreven door Steven Leffelaar, directeur van Troostwijk: “Wij vinden de expert het hele verhaal moet kunnen doen. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor het NLOI, zodat wij op gelijk niveau kunnen staan qua kennis en kunde.”

Omdat het NLOI een vergunning heeft voor een onderzoeksbureau, beschikt het instituut over meer mogelijkheden dan de expertisebureaus. Leffelaar: “Het NLOI kan ook interviews doen, die ook in een mogelijke procedure beter standhouden. Daarnaast kunnen zij tactisch en technisch onderzoek beter verrichten.”

Netwerkorganisatie
Terhenne is momenteel de enige die in dienstverband is voor het NLOI en wat hem betreft hoeft het medewerkersbestand niet veel verder te groeien. “Ik streef een netwerkorganisatie na. Ik geloof in zelfstandig ondernemerschap en de drive die ondernemers hebben om de beste te willen zijn. Daarom zetten wij externe deskundigen in waar dat nodig is.” Die externe deskundigen zijn ook beschikbaar voor andere expertisebureaus dan de initiatiefnemers.

Ad Westerhof, algemeen directeur van Troostwijk Groep, vertelde in oktober in een interview met am (17, 2013) al over de plannen om het bureau op te rechten. Hij zei destijds: “Zo’n bureau is nodig, omdat er bij schades vaak in opdracht van verzekeraars technisch en tactisch onderzoek wordt verricht naar de toedracht. Dat duurt soms lang en zeker tactisch onderzoek kan voor de verzekerden best confronterend zijn. Als je in dat proces mensen laat meedraaien in het kader van contra-expertise, dan bereik je meer ‘equality of arms’, is de gedachte.”

Reageer op dit artikel