nieuws

Ouders gebruiken steeds vaker rechtsbijstand om schooladvies

Schade

Ouders schakelen steeds vaker hun rechtsbijstandverzekering in om in het geweer te komen tegen de scholen van hun kinderen. De Stichting Achmea Rechtsbijstand verwacht in 2014 550 meldingen, een stijging van 85% ten opzichte van 2011.

Ouders gebruiken steeds vaker rechtsbijstand om schooladvies

“De meest voorkomende zaken gaan over schooladvies, blijven zitten, schorsingen of verwijderingen en de beoordeling van tentamens en examens”, zegt Rob Scholten, gespecialiseerd jurist onderwijsrecht. “Ouders zijn het steeds vaker niet eens met school en bereid om juridische hulp in te schakelen in hun conflict.”

Rechtszaal
Scholten is zelf geen voorstander van het starten van een rechtszaak tegen de school. “Het beste is vaak een oplossing buiten de rechtszaal om. Dat is beter omdat het sneller is, er vaak andere dan financiële belangen spelen en de relatie zo enigszins overeind blijft. Dat laatste is vaak enorm belangrijk omdat de leerling verder gaat op school of wellicht nog een broertje of zusje heeft dat op dezelfde school zit.”

Een harmonieus gesprek werkt volgens de jurist een stuk beter. “Een onvoldoende blijft gewoon vaak een onvoldoende. Als een leerling onverwacht achterblijft, kan er bijvoorbeeld gezamenlijk, in harmonie een beter plan van aanpak komen waarmee de leerling het beste is geholpen. Anderzijds zijn scholen vaak veel sneller en beter bereid om fouten te herstellen als je maar in gesprek blijft.”

Reageer op dit artikel