nieuws

Forse toename klachten over zorgverzekeringen

Schade

Het aantal klachten over de zorgverzekering is in 2013 met 19% toegenomen ten opzichte van 2012. Daarentegen daalde het aantal geschillen met 5% waarin de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindend advies uitbracht. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Forse toename klachten over zorgverzekeringen

Directeur Kees van Kranenburg van SKGZ kan geen sluitende verklaring geven voor de toename van het aantal klachten waarin de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft bemiddeld.
De stichting ziet wel een stijging van het aantal binnengekomen klachten over het eigen risico, dat de laatste jaren is verhoogd van € 220 (2012) naar € 350 (2013).

Wanbetalers
Wat vooral opvalt is de ruime verdubbeling van het aantal premiedossiers bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Dit komt vooral door het groeiend aantal wanbetalers met premieschuld. De zorgverzekeraar meldt bij een premieachterstand van zes maanden een verzekeringnemer of een verzekerde aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ (College voor zorgverzekeringen). Steeds meer wanbetalers komen hiertegen in verweer.

Het jaarverslag is online beschikbaar op de website van de SKGZ.

Reageer op dit artikel