nieuws

DNB waarschuwt voor verlaging zorgpremies

Schade

DNB waarschuwt voor verlaging zorgpremies

Lagere zorgpremies zijn in tijden van lastenverzwaring van harte welkom, maar moeten niet ten koste gaan van de kapitaalbuffers van zorgverzekeraars, vindt De Nederlandsche Bank. "Behalve bij scherpe premies, zijn zorgverzekerden ook gebaat bij verzekeraars die in hun buffers rekening houden met alle toekomstige ontwikkelingen en risico’s", aldus de toezichthouder.

Net als in andere jaren is er in het najaar veel maatschappelijke discussie over de vaststelling van de premies voor de basiszorgverzekering, constateert DNB. Zeker gezien de lastenverzwaringen en aanvullende bezuinigingen zouden lagere zorgpremies meer dan welkom zijn. "De gunstige winstontwikkeling en de omvang van de buffers van zorgverzekeraars in 2012 voeden de gedachte dat er ruimte is voor verlaging van die buffers. Als de financiële positie van de zorgverzekeraars wordt bekeken aan de hand van de toekomstige ontwikkelingen in de sector en in het verzekeringstoezicht, kan die conclusie echter niet voor de hele sector worden getrokken", waarschuwt de toezichthouder.
Ontwikkeling winst en kapitaalbuffers
Door de winst van de sector in 2012, 1,4 miljard euro, kan het beeld ontstaan dat zorgverzekeraars voortdurend hoge winsten maken, zegt DNB. "Het bedrijfsresultaat van zorgverzekeraars fluctueert over de jaren echter aanzienlijk." Ook wijst de toezichthouder op nieuwe Europese toezichtregels die vragen dat verzekeraars op een risico-gebaseerde manier naar hun bedrijf gaan kijken. "De aankomende periode vormt een tussenfase, waarin verzekeraars alvast belangrijke stappen in de richting van dat nieuwe raamwerk maken. DNB vraagt verzekeraars in dit kader om al komend jaar een integrale analyse op te stellen over hun benodigd kapitaal, risico’s en strategische koers. Door de nieuwe regels kunnen zorgverzekeraars beter anticiperen op de middellange termijn trends en de risico’s die daarmee samenhangen. De inhoud en voorspelbaarheid van deze trends wordt daardoor belangrijker."
Toenemende risico’s
Zorgverzekeraars zullen met name rekening willen houden met toenemende risico’s en aanhoudende onzekerheid, zegt DNB. "Zo blijft de geraamde schadelast – de grondslag voor de risico’s – op termijn toenemen. En de systeemonzekerheid houdt aan: het stelsel blijft in ontwikkeling waardoor nieuwe risico’s kunnen ontstaan en de datakwaliteit bij zorgverzekeraars nog niet stabiel is. Zo gaan basiszorgverzekeraars steeds meer risico zelf dragen. Dit volgt uit kabinetsbeleid waarbij het systeem van onderlinge verrekeningen achteraf, in stappen wordt afgebouwd. Omdat de kans op financiële uitschieters bij een zorgverzekeraar hierdoor toeneemt, zal de kapitaaleis mogelijk verder stijgen."

Reageer op dit artikel