nieuws

Toedrachtonderzoeksbureau voor verzekerden in de maak

Schade

Er komt binnenkort een onafhankelijk bureau dat uitsluitend voor verzekerden onderzoek gaat verrichten naar de oorzaak van brand- en inbraakschades. Dit bureau is een gezamenlijk project van de expertisebureaus Troostwijk en Von Reth, en kan worden ingeschakeld door alle contra-expertisebureaus.

Toedrachtonderzoeksbureau voor verzekerden in de maak

“Zo’n bureau is nodig, omdat er bij schades vaak in opdracht van verzekeraars technisch en tactisch onderzoek wordt verricht naar de toedracht. Dat duurt soms lang en zeker tactisch onderzoek kan voor de verzekerden best confronterend zijn”, aldus Troostwijk-directeur Ad Westerhof, in een interview met AM.
Neutraler
“Als je in het onderzoeksproces mensen laat meedraaien in het kader van contra-expertise, dan bereik je meer ‘equality of arms’, is de gedachte. De politie, die de zaken vroeger tot op de bodem uitzocht, doet dat nu niet meer. Die rekenen erop dat de verzekeraars dat wel doen en betalen. Ik denk dat door ook een bureau voor verzekerden in te schakelen, zo’n gezamenlijk onderzoek neutraler wordt ingezet.”
NEN1010
Westerhof refereert aan de trend dat er tegenwoordig bij brandschades veel discussie is over het al dan niet voldoen aan de NEN1010-norm: “Dan kan het nuttig zijn als iemand erop wijst dat dat in sommige gevallen  helemaal niet ter zake doet. Of dat dan reden is om wel of niet te betalen, is weer een heel andere discussie. Maar dan weet je technisch wel waar het door komt. We zijn nu op zoek naar professionals die het bureau, dat geheel zelfstandig van Von Reth en Troostwijk zal opereren, gaan bemensen.”

Reageer op dit artikel