nieuws

Tandarts kan aan de slag met eigen zorgproduct

Schade

Ixorg heeft op 16 oktober een vergunning gekregen van de Autoriteit Financiële Markten. Daarmee kan de tandarts komend zorgseizoen de concurrentie aan met de aanvullende tandartsdekking van de zorgverzekeraars. De AFM heeft izorg een vergunning voor het aanbieden consumptief krediet en een vergunning voor het optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent schadeverzekeringen verstrekt.

Tandarts kan aan de slag met eigen zorgproduct

Eind september werd het financieringsproduct ixorg gepresenteerd, een financieringsproduct voor mondzorg. De dagelijkse leiding van ixorg is in handen van Toine Beljaars. Via dit initiatief van de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en Infomedics bouwen patiënten, in overleg met hun tandarts, een persoonlijk budget op waarmee mondzorg in de toekomst betaald kan worden. Het gespaarde budget blijft van de patiënt, ook als het niet opgebruikt wordt. Dat moet het verschil maken met de reguliere aanvullende tandartsverzekeringen. Ixorg biedt tevens een dekking bij calamiteiten. Gebitsschade door ongevallen zijn daarmee 100% gedekt tot een bedrag van € 10.000.
Kosten
Voor de dienstverlening van ixorg, inclusief de calamiteitendekking, wordt maandelijks € 4,85 in rekening gebracht bij de hoofddeelnemer. Elke volgende deelnemer betaalt € 3,85 per maand. Kinderen onder de 18 jaar betalen € 2,- per maand voor de mogelijkheid om budget op te bouwen voor orthodontie. Kinderen vallen niet onder de calamiteitenverzekering van ixorg omdat dit onder de Basisverzekering valt. Bovenop dit servicebedrag komt dan nog het spaarbedrag dat maandelijks opzij gezet wordt als persoonlijk budget. De minimale reservering bedraagt € 2,- per maand. Volgens ixorg is dit bedrag ruimschoots voldoende om in ieder geval één keer per jaar naar de tandarts te kunnen gaan voor een periodieke controle. Deelnemers die nog niet voldoende budget hebt opgebouwd voor een behandeling kunnen deze al wel ondergaan. Een deelnemer mag ‘rood staan’ tot het bedrag dat op jaarbasis aan budget wordt opbouwt, gemaximeerd tot € 240,-.
Rechtstreeks declareren
Met ixorg willen de tandartsen hun patiënten een extra keuze bieden voor het financieren van mondzorg. "Ook draagt dit product eraan bij dat de mondzorg voor iedereen toegankelijk blijft", aldus de NMT. Ixorg is voor zorgverleners kosteloos, mits de praktijk zich heeft aangemeld. Ixorg werkt samen met de grote servicebureaus (DFA Services, Fa-med en Infomedics). Hierdoor kan de zorgverlener zijn declaraties, zoals bij de zorgverzekering gebruikelijk is, rechtstreeks via de servicebureau blijven indienen.

Reageer op dit artikel