nieuws

Aantal inbraakclaims verontrustend hoog

Schade

Aantal inbraakclaims verontrustend hoog

De Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars laat zien dat het aantal inbraakclaims in vijf jaar tijd met 40 procent is gestegen van gemiddeld 2.500 per maand in 2008 naar ruim 3.500 per maand in 2012.

Het gaat hierbij om inbraken die door verzekeraars zijn geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Uit een analyse die het Verbond heeft losgelaten op de CIS-gegevens blijkt dat inbrekers het actiefst zijn in de donkere maanden van oktober tot en met maart. De beide kerstdagen vormen daarbij het piekmoment. "Uit de claimcijfers van woninginbraken blijkt dat het aantal inbraakclaims het afgelopen jaar lijkt te stabiliseren, maar toch zorgwekkend hoog blijft. Het Verbond roept woningbezitters en (ver)huurders dan ook op alert te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen", aldus het Verbond. In de zomer staan bijvoorbeeld meer ramen en deuren open waar gelegenheidsdieven gebruik van maken.
Groningen veiligste stad
Uit politiegegevens blijkt dat er vorig jaar ruim 91.000 keer is gepoogd in te breken, in ruim 60.000 gevallen lukte dat ook. Omgerekend betekent dit dat elk jaar in een op de 88 woningen wordt geprobeerd in te breken. Het inbraakrisico ligt het hoogst in de provincie Noord-Brabant en het laagst in de provincie Groningen. Van de grote steden komt Groningen als veiligste stad uit de bus, in Breda, Almere en Nijmegen liggen de inbraakkansen tot vier keer zo hoog. Wie verhuist van Groningen naar Noord-Brabant, ziet het inbraakrisico met maar liefs 262 procent stijgen.

Reageer op dit artikel