nieuws

Univé en CVZ vliegen uit de bocht tegen Wajonger

Schade

De kantonrechter in Alkmaar heeft Univé in het ongelijk gesteld in een zaak die de ziektekostenverzekeraar had aangespannen tegen een verzekerde Wajonger die een betalingsachterstand zou hebben. Door een fout van het CVZ, dat had verzuimd een afmelding van Univé door te voeren, moest de verzekerde maandenlang dubbele betalingen doen. Toen hij dat niet langer kon opbrengen en het niet lukte om de incasso door het CVZ stop te zetten, besloot hij om dan Univé maar niet meer te betalen. Univé reageerde hierop met een gang naar de rechter en een vordering van bijna € 1.000.

Univé en CVZ vliegen uit de bocht tegen Wajonger

De verzekerde had in eerste instantie achterstanden laten ontstaan in de betaling van zijn verzekeringpremie. Daarom had Univé hem vanaf 1 november 2010 bij het CVZ aangemeld, die de verschuldigde premie incasseerde via een inhouding op zijn Wajong-uitkering. Twee maanden later, op 1 januari 2011, was alles rechtgetrokken en werd hij door de verzekeraar weer afgemeld bij het CVZ. Toen begon Univé de vanaf dat moment verschuldigde zorgpremie van € 105,75 per maand weer zelf te innen.  Ondanks de afmelding is ook het CVZ na 1 januari 2011 maandelijks automatisch € 114,58 van de Wajong-uitkering blijven inhouden. Na drie maanden was dat voor de Wajonger niet langer op te brengen en met ingang van april 2011 tot en met oktober zijn de betalingen aan Univé gestaakt. Pas op 1 november 2011 is het CVZ gestopt met de automatische incasso, tien maanden na de feitelijke afmelding, en konden de betalingen aan Univé worden hervat.
Volgens de kantonrechter draait het in deze zaak om de vraag of de omstandigheid dat het CVZ na 1 januari 2011 is doorgegaan met de automatische inhouding, afdoet aan de aanspraak van Univé op betaling van de verschuldigde premie. “Gelet op één en ander moeten de door het CVZ in de maanden april tot en met oktober 2011 ingehouden bedragen worden beschouwd als premiebetalingen aan Univé over dezelfde periode. Het is vervolgens aan Univé om zich tot het CVZ te wenden voor de ter harer behoeve door het CVZ geïncasseerde bedragen”, oordeelde de rechter.
Omdat het CVZ maandelijks een hoger bedrag heeft geïnd dan aan Univé aan premie verschuldigd was, zou het de verzekeraar volgens de rechter “sieren” als de gedupeerde verzekerde het teveel ingehouden bedrag (ruim € 400) retour ontvangt. Hij wees de vordering van Univé dan ook af en veroordeelde de verzekeraar in de proceskosten.

Reageer op dit artikel